Uutiset

Hämeenlinnan keskustaan tarjolla uusi silta, pyöräreittejä ja kävelypainotteisuutta

Kaupunkilaisilla on juuri nyt mahdollisuus kommentoida siltaa Varikonniemeen, keskustaan suunniteltua ”kehätietä” ja pysäköintipulmia. Liikennekysely liittyy parhaillaan menossa olevaan keskustan liikennesuunnitelman tekoon, jossa tähdätään aina vuoteen 2030 asti.

Oho, Lukiokadun päästä on piirretty silta Varikonniemeen. Toisessa vaihtoehdossa se on kevyen liikenteen silta, toisessa peräti ajoneuvosilta.

Nyt kaikilla kaupunkilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa Hämeenlinnan ydinkeskustan liikennejärjestelyihin.

Kaupungin verkkosivuille on vaivihkaa tullut kommentoitavaksi keskustan liikenteen ja pysäköinnin kehittäminen.

Kommentoitavana on perusperiaate ja siihen liittyvät kolme vaihtoehtoa.

Nyt on myös mahdollisuus pohtia pysäköinnin ongelmia keskustassa ja antaa omia ehdotuksia siitä, kuinka ne pitäisi ratkaista.

Liikennekysely liittyy parhaillaan menossa olevaan keskustan liikennesuunnitelman tekoon. Tuo suunnitelma tähtää aina vuoteen 2030.

Tarkoituksena on kehittää keskustaa niin, että se olisi helposti saavutettavissa kaikilla kulkutavoilla, niin kävellen, pyörällä, bussilla kuin henkilöautolla.
Kehäväylä sujuvaksi

Perusidea on luoda kaupungin kehäväylä, joka kulkisi Arvi Kariston kadulta Lukiokatua myöten Euréninkadulle ja edelleen Paasikiventielle, Keinusaarentielle ja sieltä takaisin Viipurintietä myöten kohti toria.

Tälle vaihtoehtona esitetään, että Paasikiventieltä kehä koukkaisi jo ennen siltaa takaisin Arvi Kariston kadulle.

Tällä pääreitillä pyritään takaamaan liikenteen sujuvuus, sieltä on opastus pysäköintiin ja muihin erityiskohteisiin.
Pääratkaisua on mahdollista jalostaa moneenkin suuntaan. Tarjolla on kolme kommentoivaa vaihtoehtoa.

Lisää kiertoliittymiä
Ykkösvaihtoehdossa säilytetään yksisuuntaisuudet sekä panostetaan kävelyyn ja pyöräilyyn. Kasarmikadusta ja Sibeliuksenkadusta tulisi kävelypainotteisia. Niille tulisi myös pyöräreitti, samoin Hallituskadulle.

Kakkosvaihtoehto tekisi kaikista kaduista kaksisuuntaisia. Se toisi myös useita uusia kiertoliittymiä keskustaan. Kevyen liikenteen vaihtoehdot keskustassa eivät kovin paljon lisääntyisi. Varikonniemeen olisi ajoneuvosilta.

Kolmosvaihtoehto on saanut otsikokseen ”Uusin ajatuksin tasapainoisempaan keskustaliikenteeseen”. Se tuo keskustaan kävelypainotteisia katuja ja fillariliikennettä. Se siirtäisi bussit Kasarmikadulta Sibeliuksenkadulle. Vain osa Raatihuoneenkatua ja Kasarmikatua säilyisi yksisuuntaisena.

Viipurintien ja Keinusaarentien risteykseen tulisi kiertoliittymä ja Lukiokadulta Varikonniemeen kevyen liikenteen silta.

Liikennesuunnitelman vaihtoehdot ovat kommentoitavina 16. maaliskuuta saakka kaupungin verkkosivulla www.hameenlinna.fi. (HäSa)

Mainos