Uutiset

Hämeenlinnan koulutusmenot

Oivalsin heti Hämeenlinnalaisen veronmaksajan kirjoituksesta kuinka väärin on, että opettajat vain seisovat luokassa liitu kädessä opettamassa. Luokathan ovat täynnä vain kuuliaisia hyvin kasvatettuja valistuneiden veronmaksajien lapsia. He eivät tarvitse erityisopetusta saati avustajia.

Aivan harhaa ovat luvut, joita perusturva esittää sijoituskotilapsista ja koulutoimi sairaalaopetukseen joutuneiden kustannuksista.

En usko, että lapsemme voisivat edes terrorisoida luokan toimintaa niin että kaikkien muiden koulunkäynti vaarantuisi saati että häirikkö olisi kenellekään haitaksi.

Oppilaat saavat mukavaa ajankulua, kun seuraavat riehujaa eivätkä opettajaa. Riehunnan aikana opettajat joutaisivat vaikka siivoamaan ja samalla saataisiin edes yksi siistijä palkkalistoilta pois veronmaksajien rahoilta.

Kotonakin kaikilla on ruokaa, turha sitä koulussa on jakaa.

Mielestäni on hulluutta paikata rakenteellista vajetta antamalla siihen rahaa, jonka valtio on kyllä kaupungille koulumäärärahana kunnan kassaan antanut, mutta jonka käytön kaupunki on priorisoinut tärkeimpiin kohteisiin. Lisämäärärahavaade on epäreilu asian korjaaja.

On aivan oikein, että kunta ja veronmaksajat vaativat ja odottavat koululta koko ajan lisää. En edes usko että eri eturyhmien koululle asettamien toiveiden toteuttaminen vaatisi 10-20 tunnin koulupäiviä.

Minusta on hyvä, että kaluston ostoon ei aikoihin ole ollut rahaa ja että sairaslomasijaisiin on budjetoitu vain parin poissaolopäivän verran. Toisaalta ihmettelen, miten paljon opettajat sairastavat ja ovat jopa pitkillä masennuslomilla.

Jotain toivon minäkin: hallinnon av- ja atk- välineet on oltava Suomen seutuyhteistyöpilotille uudet, mutta ilman budjetoitua vuotuista käyttörahaa.

Sääli että koulumme rahojen puutteessa hajoavat. ihmettelen kuinka opettajat aina vaan palkkansa perään mankuvat, parempi antaa muiden ammattiyhdistysten tehdä se. Suomessa on lopulta vain oppivelvollisuuspakko, mutta ei koulupakkoa.

Toinen veronmaksaja

Hämeenlinna

Päivän lehti

22.1.2020