Uutiset

Hämeenlinnan kouluverkko taas liikkeessä

Juuri kun Hämeenlinnan kaupunki on saanut nieleskeltyä kolme vuotta sitten toteutuneen kuntaliitoksen aiheuttamat uudelleenjärjestelyt perusopetuksessa, käsissä on taas uusi ja ennen kokematon tilanne. Kivulloiset, pienten kyläkoulujen lakkauttamispäätökset on monien mutkien jälkeen tehty ja uuden Hämeenlinnan kouluverkko on kutakuinkin hahmollaan.

Tampereen yliopiston hallitus päätti keväällä laajasta vastustuksesta huolimatta lopettaa Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksen vuonna 2012. Opettajien koulutus loppuu Hämeenlinnan ohella myös Kajaanista, mutta jatkuu Savonlinnassa, jossa jostakin syystä voitettiin se taistelu, joka Hämeenlinnassa ja Kajaanissa hävittiin.

OKL:n harjoituskouluna toimivan Normaalikoulun lähes neljäsataa peruskoululaista siirtyy Hämeenlinnan kaupungin vastuulle syyslukukauden alussa vuonna 2012. Tuolloin kaupungin peruskoululaisten määrä kohoaa lähes 6 500 oppilaaseen.

Tällä hetkellä kaupungissa on 22 ala-asteen koulua, neljä yläkoulua, kolme yhtenäiskoulua ja vielä tovin neljä lukiota. Vuoden päästä lukioita on yksi vähemmän, kun Hämeenlinnan yhteiskoulun lukio siirtyy osaksi Hämeenlinnan lyseota.

Kaupunki ei toki osta OKL:n ja harjoituskoulun tiloja, mikä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa onkin viisas ratkaisu. Niiden omistaja, Yliopistokiinteistöt, olisi varmasta hanakka myymällä hankkiutumaan eroon kiinteistöistä, mutta nyt se joutuu tyytymään luotettavaan vuokralaiseen.

Vanhan seminaarin ja Normaalikoulun alueelle kaavaillaan kaupungin hallinnossa kokonaista koulukeskusta, yhtenäiskoulua. Tiloihin sopisivat kaikki peruskoulun luokat ensimmäisestä yhdeksänteen asti.

Oppilasikäluokat ovat lähivuosina edelleen pienenemässä, ellei muuttoliike tuo tosi paljon kaupunkiin uusia asukkaita. Hämeenlinnan kaupungin opetustoimi tulisi ehkä toimeen ilman OKL:n ja Normaalikoulun kiinteistöjäkin, mutta toisaalta kaikkien koulurakennusten kunto ei vastaa 2000-luvun käsityksiä hyvästä oppimisympäristöstä.

Kaupungissa keskustellaan nyt lyseon yläkoulun eli entisten keskuskansakoulun ja ehkä myös Kaurialan koulun oppilaiden keskittämisestä tuleviin opetustiloihin.

Kaikki kolme kiinteistökokonaisuutta ovat niin lähellä toisiaan, vain muutaman sadan metrin säteellä, ettei järjestelyistä ole odotettavissa edes kunnon riitelyä koulumatkojen pidentymisestä ja kuljetusten järjestämisestä.

Koulurakennusten mukana ei siirry niissä työskennellyt henkilöstö kaupungin palvelukseen, vaan Normaalikoulun lehtorit siirtyvät pääsääntöisesti Tampereelle. He tuskin olisivatkaan halukkaita siirtymään yliopistoviroistaan tavallisiksi peruskoulunopettajiksi.

Hämeenlinnassa avautuu tuota pikaa kymmeniä uusia opettajan virkoja. Tähän asti niiden täyttö ei ole ollut työlästä juuri OKL:n ansiosta. Mahdollinen opettajapula lisäisi OKL:n ja Normaalikoulun siirron aiheuttamaa mielipahaa.