fbpx
Uutiset

Hämeenlinnan maakuntaseminaari pidetään marraskuussa

Kuntaliitto järjestää 18 seminaaria eri puolilla maata tukeakseen kuntien työtä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamisessa. Ensimmäinen tilaisuus pidetään Lahdessa 3. marraskuuta.
Puitelakiesitys kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetaan eduskunnalle lokakuun alussa. Sisäasiainministeriö järjestää koko maan kuntapäättäjille yhteisen tilaisuuden Helsingissä 6.10. Kuntien tulee laatia ensi kesään mennessä selvitykset ja toimeenpanosuunnitelmat lain edellyttämästä yhteistyöstä ja palvelujen järjestämisestä. Pääkaupunkiseutu ja 16 maakuntakeskuskaupunkia tekevät suunnitelmat seudullisesta yhteistyöstä.
Maakuntaseminaari pidetään Hämeenlinnassa tiistaina 28.11.

(HäSa)

Menot