Uutiset

Hämeenlinnan OKL

Hämeen Sanomissa 20.10.2004 julkaistun, Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitosta (HOKL) käsittelevän uutisen johdosta haluan tuoda esiin seuraavat tosiasiat:

Toisin kuin lehdessä väitettiin, HOKL ei suinkaan ole Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan viidestä yksiköstä ”ainoa joka valmistaa kokonaisia tutkintoja”, vaan sellaisia syntyy myöskasvatustieteiden laitoksella sekä varhaiskasvatuksen kandidaatti- ja maisteriopinnoissa.

Tiedekunnan dekaanina minulle on arvoitus, mistä spekulaatio HOKL:n supistamisesta pelkäksi kandidaatintutkintoja antavaksi yksiköksi saattaisi olla peräisin. Tiedekunnalla ei ole tällaisia suunnitelmia.

Viime vuosina HOKL:aa koskenut toimintamäärärahojen niukkuus on seurausta Tampereen yliopiston (ei siis tiedekunnan) sisäisistä rahanjakopäätöksistä, jotka puolestaan paljolti heijastavat opetusministeriön yliopistojen määrärahoja koskevassa päätöksenteossa käyttämiä kriteerejä.

Tuomas Takala

kasvatustieteiden

tiedekunnan dekaani

Tampereen yliopisto