Uutiset

Hämeenlinnan OKL

Hämeen Sanomissa 20.10.2004 julkaistun, Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitosta (HOKL) käsittelevän uutisen johdosta haluan tuoda esiin seuraavat tosiasiat:

Toisin kuin lehdessä väitettiin, HOKL ei suinkaan ole Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan viidestä yksiköstä ”ainoa joka valmistaa kokonaisia tutkintoja”, vaan sellaisia syntyy myöskasvatustieteiden laitoksella sekä varhaiskasvatuksen kandidaatti- ja maisteriopinnoissa.

Tiedekunnan dekaanina minulle on arvoitus, mistä spekulaatio HOKL:n supistamisesta pelkäksi kandidaatintutkintoja antavaksi yksiköksi saattaisi olla peräisin. Tiedekunnalla ei ole tällaisia suunnitelmia.

Viime vuosina HOKL:aa koskenut toimintamäärärahojen niukkuus on seurausta Tampereen yliopiston (ei siis tiedekunnan) sisäisistä rahanjakopäätöksistä, jotka puolestaan paljolti heijastavat opetusministeriön yliopistojen määrärahoja koskevassa päätöksenteossa käyttämiä kriteerejä.

Tuomas Takala

kasvatustieteiden

tiedekunnan dekaani

Tampereen yliopisto

Päivän lehti

6.8.2020