Uutiset

Hämeenlinnan seutu suurkunnaksi

Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Tapani Hellstén sanoo asian niin kuin se on: Hämeenlinnan seudun kunnat muodostavat tulevaisuudessa luontevasti suurkunnan, jonka rajojen sisäpuolella Hämeenlinnan lisäksi ovat nykyiset Hattulan, Hauhon, Janakkalan, Kalvolan, Lammin, Tuuloksen ja Rengon kunnat.

Alue on valtakunnallisesti poikkeuksellisen sopiva uudenlaiseksi suomalaiseksi kunnaksi. Etäisyydet ovat lyhyitä jopa kunnan äärilaidalta toiselle. Lisäksi liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien voi odottaa tulevaisuudessa vain paranevan. Väestöpohja on riittävä ja kasvunvaraa on runsaasti.

Pakkoliitoksista tai suurkunnan runnomisesta Hämeenlinnan ehdoilla ei pidä nähdä painajaisia. Kaikkia on kuunneltava asiassa tasapuolisesti.

Ensimmäiseksi kannattaa hengittää rauhallisesti ja miettiä vaihtoehtoja. Pienet ja keskikokoisetkin kunnat ovat palveluiden tuottajina aikansa eläneet. Niillä säilyy oma paikallinen merkityksensä, mutta ikiaikaisia ne eivät ole.

Kantahämäläiskunnat ovat omanarvontuntoisia ja niin niiden pitääkin olla. Se on vahva pohja myös tulevaisuuden suurkunnalle.

Parhaimmillaan Hämeenlinnan seutu voi antaa mallia ja toimia tiennäyttäjänä maan muille vastaaville alueille.

Muissa maakuntakeskuksissa ja niiden ympäristössä keskustelu suurkunnista on jo lähtenyt liikkeelle. Niin pitää lähteä myös Hämeenlinnan seudulla.

Kysymys on tulevaisuuden tarpeista ja tilanteesta, jota on osattava arvioida ja otettava aloite mieluiten paikallisiin käsiin, kun se vielä on mahdollista. Valtiovallan pakkokeinoja on turha jäädä ehdoin tahdoin odottamaan.

Katseet on irrotettava tämän päivän kyläpolitikoinnista ja kissanhännänvedosta vuosien ja vuosikymmenten päähän. Kiville menneen seutuyhteistyönkään ei pidä enää antaa hiertää kivenä kengässä.

Suurkunnalla ei ole ainakaan periaatteellisia esteitä. Eikä sellaisia pidä erikseen hakea!

Suurkunta on pitkien ja ankarien neuvottelujen takana, mutta ei mahdottomien. Päättäjiltä vaaditaan vahvoja istumalihaksia, mutta vaivannäkö kannattaa aikanaan.

Suurkuntasuunnitelmat eivät saa johtaa kunnissa leväperäiseen taloudenpitoon. Jos ja kun kunnat liitetään yhteen, on kokonaisuus yhtä vahva kuin heikoin lenkkinsä.

Keskustelu kuntarakenteesta alkoi elokuussa kuntaministeri Hannes Manniselle (kesk.) esitellystä 20 aluekunnan mallista. Kuntayhteistyön pohjana olevan mallin ”nimeen” ei kuitenkaan saa jumiutua. Sisältö on lopulta muotoa tärkeämpi.

Demokratiavajeesta pitää kantaa huolta alati, mutta mitään mörköä ei siitäkään tarvitse tässä yhteydessä tehdä. Hattulalaisilla säilyy suurkunnassa mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa kuten muillakin. Vaikutusvalta voi jopa vahvistua.

Tuskin kukaan voi väittää, etteivät Hämeenlinnan päätökset jo nyt ulottaisi vaikutustaan laajasti ympäröivään maakuntaan. Se tiedetään muuallakin kuin Rengossa.

Päivän lehti

4.8.2020