Uutiset

Hämeenlinnan talouteen myrskyvaroitus

Vaikka budjettivuosi ei ole vielä edes puolivälissä, ensimmäiset viitteet Hämeenlinnan kaupunkia uhkaavasta talousahdingosta ovat nousseet esiin. Ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella on ennustettavissa, että tilinpäätös luisuu seitsemisen miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Myrskyvaroitus on tullut, mutta ajankohta nopeisiin oikaisuliikkeisiin ei ole paras mahdollinen. Keskeiset virkamiehet ja poliittiset päättäjät aloittelevat lomiaan ja työhön käydään käsiksi aikaisintaan elokuussa.

Lokakuun kunnallisvaalit kangastelevat jo poliitikkojen mielissä. Tulevaan vaalitaisteluun on vastenmielistä istuttaa vaatimuksia menojen leikkauksista saati palvelujen supistamisesta tai maksujen korotuksista.

Selitys Hämeenlinnan talousongelmiin on hyvin tuttu ja yksinkertainen. Verotuloja ja muita tuloja kertyy kaupungin kassaan vähemmän kuin kuluja. Valtuuston viime syksynä hyväksymä budjetti vuotaa.

Vain yhtä tai kahta vuotavaa momenttia ei käy syyttäminen, hallintokunnat ovat ensi arvioiden mukaan eläneet liian huolettomasti koko kaupungissa.

Myös sellaiset menot, joihin kaupunki ei voi yksin päätöksillään vaikuttaa, tuntuvat ylittävän budjetin. Erikoissairaanhoitoon ja lastensuojeluun varatut määrärahat eivät ilmeisesti riitä. Sairaanhoidon kustannukset ovat nousseet jatkuvasti ja lastensuojelun tarve on kasvussa, myös muualla kuin Hämeenlinnassa.

Olisi helppoa sysätä syy talousarvioesityksen laatijoiden harteille, mutta edellämainittuja kulueriä on mahdotonta yksityiskohtaisesti arvioida. Ketään ei voi jättää hoidotta tai hoivatta, rahat on yksinkertaisesti löydyttävä jostakin.

Mitään nopeasti vaikuttavia ihmelääkkeitä Hämeenlinnan talouden oikaisuun ei ole olemassa. Kysymys ei myöskään ole yksinomaan kuluvan vuoden budjetin pelastamisesta, vaan pitkäjänteisestä ohjelmasta, jolla talous kestävästi tasapainotetaan.

Veroprosentin korottamisen tie on nopeasti kuljettu loppuun. Palveluista perittävien maksujen on oltava kilpailukykyisiä ja kohtuullisia. Investointeja ja peruskorjaushankkeita voidaan toviksi lykätä eteenpäin, mutta jo nyt on menossa hankkeita, joiden kustannusvaikutukset ulottuvat vuosien päähän.

Valtiota tuskin kannattaa haikailla apuun, kuntien valtionosuudet ovat mieluummin laskevalla kuin nousevalla käyrällä. Tulosopimuksen voiteiksi kaavaillut ansiotulojen verokevennykset saattavat myös iskeä kuntien tuloihin.

Talouden tasapainottamisesta on tulossa ilmeisen tuskallinen, mutta ei ylipääsemättömän kohtuuton prosessi. Hyvien vuosien jälkeen niukkuutta on vaikea jakaa.

Hämeenlinnan tilanne ei kuitenkaan ole lohduton, mutta nykyinen meno ei voi pitkään jatkua. Talouden ankarat tunnusluvut heijastunevat myös kunnallisvaalien alla annettaviin lupauksiin äänestäjille. Puheita palvelujen jatkuvasta kohentamisesta, uusista investoinneista ja keveästä verotuksesta on äänestäjille vastuutonta syöttää.

Ihmelääkkeitä Hämeenlinnan talouden oikaisuun ei ole olemassa.