Uutiset

Hämeenlinnan vankilanjohtaja syrjään toistaiseksi

Hämeenlinnan vankilan johtaja Tuomo Kärjenmäki väistyy tehtävästään toukokuun alussa. Syynä on se, että osa vankilan henkilökunnasta on kokenut johtajan toiminnan henkilöstöasioissa sopimattomaksi.

Tämän hetken tiedon mukaan hän palaa hoitamaan virkaansa vuoden 2013 alusta.

Kärjenmäestä on tehty useita rikosilmoituksia, joista osa on poliisitutkinnassa ja kaksi syyteharkinnassa. Myös yksi siviilikanne kunnianloukkauksesta on vireillä.

Työpaikkariitoja on yritetty sovitella ulkopuolisen sovittelijan avulla, mutta tuloksetta. Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen johtajan Sauli Hautakankaan mukaan sovittelu oli tuloksetonta pääasiassa työntekijöiden haluttomuuden takia. Kärjenmäki on koko ajan kiistänyt tehneensä mitään laitonta tai sopimatonta.

Kärjenmäki määräajaksi johtamaan peruskorjausta
Kärjenmäen vastuulle tulee toukokuun alusta Hämeenlinnan vankilan peruskorjauksen suunnittelu sekä muita Rikosseuraamuslaitoksen kiinteistöihin ja rakennushankkeisiin liittyviä asioita.

Hämeenlinnan vankilan määräaikaisen johtajan paikka pannaan Rikosseuraamuslaitoksen sisäiseen hakuun mahdollisimman pian.
Sauli Hautakangas sanoo, että aloite muihin tehtäviin siirtymisestä tuli Kärjenmäeltä. Hautakangas pitää ratkaisua perusteltuna sekä Hämeenlinnan vankilan työilmapiirin että rakennushankkeiden työllistävyyden takia.

Tähän saakka Hämeenlinnan vankilan peruskorjauksen valmistelua on hoitanut rikosseuraamusalueen talouspäällikkö Petteri Kaleva omien tehtäviensä ohessa. Hänen johdollaan valmistellaan tarvesuunnitelma kuluvan kuun loppuun mennessä.

Vankilan määräaikaisen johtajan tehtäviin kuuluu työyhteisön ongelmien ja vankilan tarkastuksessa havaittujen epäkohtien käsitteleminen.

Vankilavirkailijoiden liiton puheenjohtaja Jari Tuomela oudoksuu Rikosseuraamuslaitoksen tiedotteen ilmaisua joistakin virkamiehistä, joilla on ollut vaikeuksia johtajan kanssa.

– Luulen, että kysymys on kymmenistä virkamiehistä.

Tuomela on tyytyväinen siihen, että kolmisen vuotta venyneeseen asiaan on tullut ratkaisu.

– Nyt saadaan linnaan työrauha. (HäSa)