Uutiset

Hämeenlinnasta lapsiystävällinen kaupunki

Lapset huomioidaan jatkossa Hämeenlinnan päätöksenteossa entistä paremmin.

Tämä on yhtenä keskeisenä tavoitteena Unicefin Lapsiystävällinen kunta -hankkeessa, johon Hämeenlinna on lähtenyt mukaan ensimmäisenä Suomessa.

Kaksivuotisessa hankkeessa luodaan ensin suomalainen konsepti, jolla hanketta täällä viedään eteenpäin. Ensi vuonna Hämeenlinnalla on etuoikeus hakea Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta.

Lasten ja nuorten palveluiden tilaajajohtaja Markku Rimpelä kertoo, että Hämeenlinnassa painotetaan jatkossa entistä enemmän lasten oikeuksien toteutumista ja osallisuutta sekä kehitetään päätösten lapsivaikutusten arviointia.

-Tämä on jatkoa Lasten ja nuorten hyvä päivä -ajatteluun, joka meillä on kiteytynyt kolmen vuoden aikana. Yritämme rakentaa sellaista kokonaisuutta, jossa lasten, nuorten ja perheiden tarpeet huomioitaisiin mahdollisimman hyvin ja monipuolisesti, Rimpelä kertoo.

Hänen mukaansa Lapsiystävällinen kaupunki -teemavuosi tullaan huomioimaan ensi vuonna niin kaupungin strategiassa kuin tilausbudjeteissakin.

-Tämä ei ole kuitenkaan mikään lupaus asukkaille, että tätä kautta rupeaisi yhtäkkiä tulemaan älyttömästi rahaa lasten ja nuorten palveluihin. Palveluja kehitetään olemassa olevilla resursseilla, Rimpelä sanoo.


Unicef maksaa

Aloite hankkeen käynnistämiseen tuli viime keväänä Suomen Unicefilta.

-Annoimme silloin valmistelulle alustavan suostumuksen. Nyt kun reunaehdot selvisivät ja hanke on Unicefin kustantama, lähdimme siihen mukaan, Rimpelä kertoo.

Lasten ja nuorten lautakunta päätti mukaanlähdöstä tammikuussa. Tällä viikolla lautakunta nimesi hankkeen ohjausryhmään oman edustajansa sekä kaksi nuorta. He ovat Emmi Koskinen Lyseon koulusta sekä Riku Päivärinta Ahveniston koulusta.

Unicefin palkkaama koordinaattori Ira Custodio lähtee suunnittelemaan käytännön toimintaa hämeenlinnalaisen ohjausryhmän kanssa.

Hämeenlinna on tehnyt Unicefin kanssa yhteistyötä ennenkin. Järjestö haastoi Hämeenlinnan täksi vuodeksi Suomen Unicef-kaupungiksi. (HäSa)

Mainos