Uutiset

Hämeessä yksi ainutlaatuinen lukiokaupunki

Äskettäin jaossa olleessa, Hämeenlinnan päättäjien ja korkea-arvoisten virkamiesten laatimassa palvelusitoumuksessa ns. strategisessa suunnitelmassa annetaan ruusuinen kuva kaupungin omien työntekijöiden toimintaedellytyksistä.

Palvelusitoumuksen mukaan kaupungin tavoite on, että työn tulee uudistaa ja kehittää, ei vain kuluttaa ihmistä. Meidän työ lukiossa heterogeenisten ja ylisuurten ryhmien kanssa vain kuluttaa. Työn ilo ja kehittämisen aika katoaa raskaan työn alla.

Surullisinta on se, että lukion ahdingosta kärsivät oppilaat, se sukupolvi, jonka elämänlaatua meidän tulisi edistää.

Hämeenlinnan palvelusitoumuksessa sanotaan kaupungin haluavan toimia esimerkillisesti kestävänä ja viihtyisänä työyhteisönä. Mitkä ovatkaan lukion esimerkilliset toimintaedellytykset?

Kun meillä on ylisuuria ryhmiä, tukiopetusta rajataan, opettajien koulutusmäärärahat vedetään nollille, Hämeenlinna on huono esimerkki koulukaupungista.

Lukiossa ei tulla toimeen pelkällä ”kaupungin historian kunnioituksella” (lainaus strategisesta suunnitelmasta), ei edes Paasikiven koulussa (i Hellstens skola på svenska). Olemme pian isossa suossa, jos linja jatkuu tällaisena.

Pirkko Mannisto

Hämeenlinna

Päivän lehti

3.6.2020