fbpx
Uutiset

Hamk aloittaa englanninkielisen opettajankoulutuksen

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa alkaa englanninkielinen opettajankoulutus.

International Professional Teacher Education -ohjelmalla halutaan vastata ammatillisen koulutuksen kansainvälistyvään osaamistarpeeseen ja tukea opettajien valmiuksia kansainväliseen ja monikulttuuriseen työskentelyyn.

Koulutuksessa painotetaan kansainvälistä verkosto-osaamista, monikulttuurisissa työyhteisöissä ja opetustilanteissa edellytettävää vuorovaikutusosaamista ja dialogia. Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa.

Koulutus antaa vastaavan yleisen pedagogisen kelpoisuuden kuin suomenkieliset opettajankoulutusohjelmatkin. Myös hakukriteerit ovat samat.

Koulutus on tarkoitettu äidinkieleltään sekä suomenkielisille että vieraskielisille henkilöille, joilla ei toistaiseksi ole pedagogista kelpoisuutta. Syksyllä 2012 alkavin opintoihin otetaan 20 osallistujaa. (HäSa)

Menot