Uutiset

Hamk haluaa olla paras työelämän kouluttaja

HAMK:n uusi Ylemmän korkeakoulutuksen tutkimus- ja koulutuskeskus aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Hamk yhdistää keskukseen Ammatillinen opettajakorkeakoulun (AOKK) ja Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen yksikön (YAMK-yksikkö).

Uudistuksen tuloksena Hamk pystyy entistä paremmin palvelemaan elinkeinoelämän koulutustarpeita ja antamaan opiskelijoille mahdollisuuksia suorittaa ylempiä AMK-tutkintoja sekä pedagogisia opintoja.

– Ammattikorkeakoulujen kilpailu kiristyy, ja me haluamme olla paras, sanoo Hamkin vararehtori Pertti Puusaari.

Yhteistyötä AOKK ja YAMK ovat tehneet tähänkin asti, mutta Hamkissa huomattiin, että yhteistyö voisi olla vielä syvempää. Yksiköiden on syytä miettiä yhdessä niitä koulutusratkaisuja, joita ne ovat tähän asti miettineet itsekseen.

– Me tunnistamme, että meillä on paljon yhteisiä asiakkaita, mutta merillä on myös eroja, kertoo vararehtori Seija Mahlamäki-Kultanen.

– AOKK on kiinnostunut ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja sen menetelmistä, ja YAMK tämän lisäksi sekä liiketoiminnan, teknologiaosaamisen, julkisen sektorin ja maaseutuelinkeinojen johtamisen kehittämisestä.

Yrityksille sitä mitä ne tarvitsevat

YAMK:n koulutus- ja tutkimuskeskuksen johtaja Helena Turunen kertoo, että YAMK on monialainen yksikkö, jossa mm. tekniikan ja kaupan alan sekä sosiaali- ja terveysalana osaaminen yhdistyvät.

Tähän asti YAMK on kuitenkin ollut liian pieni yksikkö, jotta sillä olisi ollut resursseja tarjota osaamistaan seudun yrityksille ja julkisille organisaatioille.

– Uudessa KT-keskuksessa pystymme entistä paremmin antamaan pk-yrityksille täydennyskoulutusta sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka hyödyttää yrityksiä kansainvälistymisessä ja kasvussa. Juuri sitä tutkinnoissamme on paljon tarjolla.

Toisen esimerkin Turunen ottaa sosiaali- ja terveysalalta, joka on vahva koulutusala Hamkissa.

– Sosiaali- ja terveysalalla ovat rakenteet kovasti muuttumassa, joten haluamme sinnekin tuoda uudenlaista johtamisosaamista, Turunen kertoo.

Puusaari muistuttaa, että ylemmät AMK-tutkinnot rinnastetaan kansainvälisesti täysin tiedekorkeakoulujen maisterintutkintoihin. Tutkintojen rinnasteisuus on nyt myös Suomen lainsäädännössä.

Kanta-Hämeessä ei ole omaa yliopistoa. Siksi Hamk yhdistää uudella KT-keskuksella kaikki voimavaransa siihen, että se pystyy vastaamaan seudun tarpeeseen saada ylempää koulutusta.

– Kaikki tavallisimmat opiskelutarpeet hoituvat täällä. Hamkissa voi opiskella tekniikan, kaupan alan, terveys- ja sosiaalialan ja luonnonvara-alan ylemmät korkeakoulututkinnot, Puusaari sanoo.

Uusia mahdollisuuksia opiskelijoille

Rehtori Veijo Hintsasen mukaan uusi tutkimus ja koulutuskeskus antaa uutta voimaa koko Hamkille samalla, kun se antaa lisää mahdollisuuksia opiskelijoille.

– Ammatillisen opettajankoulutuksen ja ylempien AMK-tutkintojen entistä tiiviimpi yhteistyö luo opiskelijoille uusia mahdollisuuksia yhdistää toisiinsa pedagogisia opintoja ja ylempää ammattikorkeakoulutusta, Hintsanen kertoo.

– Opiskelijat voivat osallistua kehittämis- ja tutkimushankkeisiin ja suorittaa tulevaisuudessa myös ammatillis-tieteelliset jatko-opinnot.

AOKK että YAMK ovat molemmat aikuiskoulutuksen osaajia. Tyypillinen opiskelija on 40-vuotias, joka miettii urakehitystään ja mitä voi työelämässä vielä tehdä.

– Hän voi opiskella työn ohessa ylemmän korkeakoulututkinnon tai suorittaa opettajaopinnot. Jos vielä innostuu, hän voi jatkaa erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi, vararehtori Puusaari kertoo.

Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus siirtyy Hämeenlinnasta Tampereelle 1. elokuuta, mutta yhteistyö yliopiston kanssa jatkuu. Yhteystyötä tehdään jatkuvasti myös Turun ja Jyväskylän yliopistojen ja useiden ulkomaisten yliopistojen kanssa. (HäSa)

Menot