fbpx
Uutiset

Hamk tarjoaa sairaanhoitajille maksutonta täydennyskoulutusta

Hämeen ammattikorkeakoulussa (Hamk) alkaa tammikuussa kirurgisen hoitotyön oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Koulutukseen voi hakea tammikuun loppuun saakka.

Kirurgisen hoitotyön kehittäjä -koulutuksella parannetaan sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien osaamista kirurgisen potilaan hoitoketjun eri vaiheissa, kuten kivun hoidossa. Koulutus antaa valmiuksia myös tiedon hakuun, hoitajakonsultaatioihin ja vertaisoppimiseen, millä parannetaan potilaiden hoidon laatua ja potilasturvallisuutta.

Koulutukseen voivat hakeutua terveysalan ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja fysioterapeutit, jotka työskentelevät kirurgisia potilaita hoitavissa yksiköissä perusterveydenhuollon vuodeosastoilla, kotisairaanhoidossa tai erikoissairaanhoidon erilaisissa hoitoyksiköissä.

Kolmenkymmenen opintopisteen laajuinen koulutus on osallistujalleen maksuton.

Oppisopimustyyppisessä täydennyskoulutuksessa opiskelu tapahtuu omasta työstä oppimalla yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa. Työpaikalla oppimista ohjaa työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja eli mentor. Koulutukseen osallistuvalla tulee olla opiskelujen aikana voimassa oleva työsuhde.

Koulutus alkaa 19. tammikuuta ja päättyy 13.12.2012

Lisätietoja koulutuksesta ja hausta löytyy Hamk Täydennyskoulutuksen sivuilta osoitteesta www.hamk.fi/taydennyskoulutus. (HäSa)

Menot