Uutiset

Hamk tarjoaa vetoapua OKL:lle

Hämeenlinnan erityisosaaminen opetusalalla tulisi nostaa nykyistä selkeämmin esiin. Kaupungissa on paljon mahdollisuuksia myös korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön, joka hyödyttäisi kaikkia osapuolia.

Näin arvioivat Hamkin vararehtori, kehitysjohtaja Pertti Puusaari sekä yhtymävaltuuston puheenjohtaja Sari Rautio(kok.).

Heidän mielestään opettajankoulutuslaitos, ammatillinen opettajakorkeakoulu ja ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus muodostavat organisaatiorajat ylittävän kokonaisuuden, jota tulisi kehittää yhdessä.

Puusaari ja Rautio toivovat, että näkemys huomioitaisiin siinä vaiheessa, kun Tampereen yliopisto ratkaisee kantansa Hämeenlinnan okl:n kohtaloon.

-Emme voi tietenkään ottaa kantaa toisen korkeakoulun sisäisiin asioihin, ratkaisu on heidän. Mutta kaikki tosiasiat on oltava tiedossa päätöstä tehtäessä, Puusaari ja Rautio korostavat.

Ammattikasvatuksen mekka

Hämeenlinnassa toimivat kolme opettajankoulutusorganisaatiota tekevät yhteistyötä lähinnä erilaisissa hankkeissa. Raution ja Puusaaren mukaan yhteistyö voisi olla paljon syvällisempää.

-Ilmeisesti toimijoilla on aina mennyt riittävän hyvin, joten todelliseen yhteistyöhön ei ole ollut motivaatiota. Nyt tilaisuuteen pitää tarttua, Rautio sanoo.

Hämeenlinna on ollut jo pitkään ammatillisen koulutuksen mekka. Esimerkiksi Tampereella ammatillinen opettajankoulutus on huomattavasti pienimuotoisempaa. Rautio muistuttaa, että olisi valtakunnallisestikin järkevää keskittää osaamista.

-Täällä on hyvä pohja ammattikasvatukselle. Miksei siis vahvisteta sitä ja pureta jostain muualta? Ei joka paikassa tarvitse olla kaikkea. Keskitytään vahvuuksiimme, Rautio linjaa.

Hän muistuttaa, että kouluissa toimii tänä päivänä monenlaisia ammattilaisia: opettajan lisäksi muun muassa kouluavustajia. Opettajat ovat entistä enemmän tekemisissä myös esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan edustajien kanssa erilaisissa verkostopalavereissa.

-Koneorganisaatioajattelusta pitäisi siirtyä asiakaslähtöiseen ajatteluun, Rautio sanoo.

Verkko-opetus kaipaa kehittäjiä

Puusaari uskoo, että myös muut Hamkin alat hyödyttäisivät luokanopettajaksi opiskelevia.

-Siellä on ihan pohjattomasti mahdollisuuksia! Olemme olleet Suomen parhaita esimerkiksi verkko-opetuksen kehittämisessä ja toteutuksessa. E-oppimisen käytännön sovelluksissa on vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia, Puusaari sanoo.

Hän toivookin digitaalisen opetuksen kehitystyöhön Hamkin osaajien lisäksi opettajankoulutuslaitoksen ja vaikkapa Virvelinrannan vammaiskeskuksen multisensorisen teknologian osaamista.

-Tällä alalla vauhti on ollut kova ja muutos valtava. Silti lähes koko kehitystyö on vielä tekemättä. Nyt on aika skarpata, Puusaari sanoo.

Hänen mukaansa yhteistyö tiivistyisi kuin itsestään, jos oppilaitokset sijaitsisivat vielä lähempänä toisiaan.

-Parasta olisi, jos okl sijaitsisi samalla kampuksella opettajakorkeakoulun ja ammattikasvatuksen tutkimuskeskuksen kanssa. Esimerkiksi Lappeenrannassa yliopisto ja ammattikorkeakoulu toimivat samalla kampuksella, Puusaari ehdottaa. (HäSa)