Uutiset

Hamk yrittää karsia aloituspaikkoja muotoilun ja liiketalouden hyväksi

Hämeen ammattikorkeakoulu eli Hamk on valmis vähentämään koulutuksestaan opetus- ja kulttuuriministeriön vaatimat 70 aloituspaikkaa, mutta ei heikentämään muotoilukoulutusta Hämeenlinnassa tai liiketalouden opetusta Valkeakoskella.

Kulttuurialalta Hamkin on pyyhkäistävä pois 50 aloituspaikkaa. Ammattikorkeakoulu ehdottaa opetus- ja kulttuuriministeriölle, että kulttuurialan höyläys toteutetaan siirtämällä ohjaustoiminnan koulutus osaksi sosiaali- ja terveysalaa sekä vähentämällä muotoilun koulutusohjelmasta aloituspaikkoja. Ohjaustoiminnasta tulisi näin sosiaali- ja terveysalan sosionomikoulutuksen yksi pääaine.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi syksyllä ammattikorkeakouluja esittämään näkemyksensä oman ammattikorkeakoulun koulutustarjonnan vähentämisestä ja toimipisteverkon kokoamisesta.

Liiketalouden koulutuksesta Hamk ei suostu leikkaamaan ministeriön vaatimaa 30 aloituspaikkaa. Hamk vetoaa työelämän tarvearvioon, jonka mukaan aloituspaikkojen määrää tulisi supistamisen sijaan kasvattaa.

Tekniikan ja liikenteen alan koulutuksesta ammattikorkeakoulu voi pudottaa ministeriön havittelemat 80 aloituspaikkaa. Luonnontieteiden alan ja luonnonvara-alan aloituspaikoista Hamk on valmis tinkimään jopa enemmän kuin ministeriö esittää.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kysyi ammattikorkeakoulujen kantaa myös mahdollisista uusista ammattikorkeakoulukokonaisuuksista. Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu ovat muodostaneet strategisen liittouman, (FUAS, Federation of Universities of Applied Sciences), jonka toimintaa ammattikorkeakoulut haluavat kehittää jatkossakin yhtenä kokonaisuutena.

Hamkin mukaan FUAS-liittouman itsenäiset ammattikorkeakoulut sitoutuvat tämän kokonaisuuden pitkäjänteiseen kehittämiseen. (HäSa)

Mainos