Uutiset

Hamkille lisää taloushallinnon verkko-opintokokonaisuuksia

Hämeen ammattikorkeakoulu lisää taloushallinnon täydennyskoulutustarjontaa viidellä uudella verkko-opintokokonaisuudella.

Taloushallintoalan ammattilaiset voivat parantaa osaamistaan muun muassa asunto-osakeyhtiön taloushallinnossa ja konsernitilinpäätöksessä, sekä suorittaa kirjanpitopassin.

Yritysanalyysi-täydennyskoulutus alkaa syyskuussa ja kouluttajana toimii HAMKin yliopettaja, KTL Asta Mattila.

Koulutuksen aikana perehdytään tilinpäätösanalyysin perusteisiin ja menetelmiin sekä opitaan arvioimaan yrityksen taloudellista tilaa ja tulevaisuuden näkymiä.

Yritysanalyysi-koulutuksessa opiskelu tapahtuu pääosin verkossa. Opiskelu on joustavaa ja omiin aikatauluihin sovitettavissa. Ilmoittautuminen Yritysanalyysi-koulutukseen 31.8.2012 mennessä Hamkin verkkosivuilla. (HäSa)