Uutiset

Hamkin lukuvuotta pidennetään kuukaudella ensi lukuvuonna

Hämeen ammattikorkeakoulun lukuvuosi pitenee 40 viikkoon ensi lukuvuodesta alkaen. Tähän asti lukuvuosi on kestänyt 36 viikkoa.

Muutos merkitsee sitä, että opiskelijoiden lukuvuosi jatkuu pitkälti kesäkuun puolelle.

– Kyse on yhteiseurooppalaisesta korkeakoulujen tutkinnonuudistuksesta, jossa opintoviikot muuttuvat ECTS-järjestelmän mukaisiksi opintopisteiksi, HAMKin vararehtori Pertti Puusaari kertoo.

Valtaosa suomalaisista ammattikorkeakouluista on päättänyt siirtyä syksyllä pidennettyyn lukuvuoteen. Puusaaren mukaan lukuvuoden pidennys merkitsee myös siirtymistä ohjattuun harjoitteluun.

– Tällä hetkellä eri alojen harjoitteluajat ja -käytännöt ovat varsin kirjavia, joten tällä pyritään yhtenäistämään eritoten tekniikan alan harjoittelua. Tarkoitus on tehdä aikaisempaa enemmän yhteistyötä harjoittelupaikan kanssa.

Puusaari kertoo, että ammattikorkeakoulussa on perustettu työryhmät pohtimaan, mitä ohjattu harjoittelu käytännössä tarkoittaa ja mitkä ovat opetuksen sisällöt.

Päivän lehti

28.1.2020