Uutiset

Hamkin ylemmät amk-tutkinnot suosittuja

Ensi viikolla alkaville Hämeen ammattikorkeakoulun kolmelle ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavalle linjalle riitti runsaasti hakijoita, vaikka varmuus linjojen aloitamisesta saatiin vasta juuri juhannuksen alla.

Kolmen linjan 95 aloituspaikkaa haki yhteensä 196 hakijaa.

Suosituimmaksi linjaksi osoittautui osaamisen johtamisen koulutusohjelma, jonne hakijoita oli 106. Lisäksi syksyllä aloittavat myös hyvinvointiteknologian ja rakentamisen koulutusohjelmat.

Tutkinto-ohjelmiin valittujen keski-ikä on yli 40 vuotta ja he ovat olleet pitkään työelämässä.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon pääsyvaatimuksena on amk-perustutkinto sekä ainakin kolmen vuoden työkokemus. Tutkinto on verrattavissa ylempään korkeakoulututkintoon.

Opintoja käydään linjasta riippuen kahden tai kahden ja puolen vuoden ajan iltaisin ja viikonloppuisin töiden ohessa. (HäSa)

Päivän lehti

14.8.2020