Uutiset

Harkkotehtaan palo alkoi pyöräkuormaajasta

Oitin Leca-harkkotehtaan viimeviikkoinen tulipalo sai todennäköisesti alkunsa tuotantotiloissa olleesta pyöräkuormaajasta. Tehtaan omistavan Weber Saint-Gobainin Suomen tuotantojohtajan Juhani Ahosen mukaan tulipalopaikalta ei tutkimuksissa havaittu mitään räjähdyksiin viittaavaa, toisin kuin aluksi luultiin.

-Räjähdysäänet syntyivät todennäköisesti kuormaajien renkaista. Toisin kuin väitettiin, ei tilassa ollut esimerkiksi kaasupulloja, jotka olisivat voineet räjähtää, Ahonen sanoo.

Tehtaassa ei ollut automaattista hälytys- tai sammutusjärjestelmää. Palopäällikkö Mika Kivipadon mukaan tehdas oli kuitenkin rakennettu ja varusteltu määräysten mukaan.

-Näin pienessä kohteessa ei ole hälytinvaadetta, Kivipato sanoo.


Ei välitöntä vaaraa

Palopäällikkö Kivipadon mukaan tulipalon savut sekä palokaasut nousivat puolen kilometrin korkeuteen. Pelastuslaitoksessa katsottiin, että tulipalosta ei ollut vaaraa lähialueiden asukkaille.

Tulipalon yhteydessä paloi runsaasti tehtaan eristysmateriaalina käytettyä polyuretaania, joka palaessaan vapauttaa hengitysteitä ja silmiä ärsyttäviä aineita sekä pistävää hajua. Savua ei kuitenkaan luokitella akuutisti myrkylliseksi. Jos selviä oireita kuitenkin ilmaantuu, kannattaa hakeutua lääkäriin.

Mikäli alueen marjoissa tai vihanneksissa on havaittavissa tummaa, rasvaista nokilaskeumaa, niiden käyttöä ei suositella.

-Pilaantuneet kasvit voi havaita ihan aistinvaraisesti. Niiden maku, haju tai ulkonäkö on selvästi muuttunut, sanoo terveysvalvonnan johtaja Pirkko Sukula Riihimäen seudun terveyskeskuksesta

Tulipalon seurauksena alueelle levinnyt savu ja tuhka ovat myös saattaneet aiheuttaa koneellisten ilmanvaihtolaitteiden suodattimien likaantumista.


Pohjavesien tilaa tarkkaillaan

Tehdasalueelta pohjaveden virtaus suuntautuu kohti rautatietä, poispäin pohjavesialueelta. Mahdolliset sammutusvesien aiheuttamat maaperän ja pohjaveden haitta-ainejäämät selvitetään maaperä- ja vesinäytteiden avulla.

Juha Setälä Ramboll Finland oy:stä kertoo, että näytteet otettiin tämän viikon tiistaina. Setälän mukaan tehdasalueella sijainneessa pumppauskaivossa havaittiin esimerkiksi syanidia sekä aromaattisia hiilivety-yhdisteitä.

-Yhdisteiden pitoisuudet olivat kuitenkin alhaisia pohjavesiputkissa. Täytyy myös ottaa huomioon, että näytteet on otettu pienistä vesialueista, joista se virtaa eteenpäin. Pitoisuudet laimenevat, kun vesimäärä lisääntyy, Setälä rauhoittelee.

Setälän mukaan esimerkiksi tehtaan lähellä sijaitsevassa Puujoessa uinti on vaaratonta.

Näytteidenottoa jatketaan ainakin niin kauan, kunnes vesien pitoisuudet ovat normaalilla tasolla. Näytteidenottoa valvoo ely-keskus sekä kunnan ympäristöviranomainen.


Uusi tehdas mahdollisimman pian

Tuhoutuneen tehtaan purkaminen aloitetaan varsinaisesti ensi viikon alussa. Ahosen mukaan purkutyöt kestävät noin neljän viikon ajan. Oitin asukkaat toivoivat, että työmaalla urakoitaisiin seitsemänä päivänä viikossa, jotta työ saataisiin valmiiksi mahdollisimman nopeasti.

Ahosen mukaan purkutyömaan melutaso saattaa hetkittäin nousta. Raivaustöiden lisäksi tehtaan kellaritiloihin kertynyt likainen sammutusvesi täytyy pumpata ylös. Työmaalta leviävän pölyn hallintaan kiinnitetään Ahosen mukaan erityisesti huomiota.

-Tällaisella työmaalla pölyää varmasti. Pohdimme, olisiko sadettajista apua. Yksityiskohdista päätämme perjantaina urakoitsijan kanssa, Ahonen sanoo.

Tuhoutuneen tehtaan paikalle aletaan rakentaa vastaavaa rakennusta mahdollisimman nopeasti. Ahonen uskoo, että uusi tehdas saattaa olla valmis jopa vuoden päästä, kunhan tarvittavat luvat saadaan kuntoon. Uudessa tehtaassa riskejä pyritään minimoimaan vielä tehokkaammin.

-Ulkoisesti rakennusta ei välttämättä lähdetä muuttamaan, mutta lämpöeristys varmaankin vaihtuu. Uuteen tehtaaseen tulee myös automaattinen hälytysjärjestelmä, joka tekee hälytyksen suoraan pelastuslaitokselle, Ahonen sanoo. (HäSa)