Uutiset

Harkkotehtaan palosta järjestetään tiedotustilaisuus torstaina

Viime lauantaina Oitissa sattuneessa Leca -harkkotehtaan palosta lähialueelle levinnyt savu ja tuhka ovat saattaneet aiheuttaa koneellisten ilmanvaihtolaitteiden suodattimien likaantumista. Jos asukas siis havaitsee asunnossaan savun hajua tai suodattimien mustumista, on suodattimet hyvä vaihtaa, sekä tuulettaa ja siivota huoneisto huolellisesti.

Riihimäen seudun terveyskeskukselta huomautetaan, että niitä alueen marjoja ja vihanneksia joissa on tummaa, rasvaista nokilaskeumaa, ei tule syödä.

Terveyskeskukselta kerrotaan, että tämän hetkisen tiedon mukaan pohjaveden virtaus suuntautuu pohjavesialueelta poispäin, mutta mahdollisia sammutusvesien aiheuttamia maaperän ja pohjaveden haitta-ainejäämiä selvitetään erilaisten näytteiden avulla.

Lähialueen talousvesi- ja vihannesten kasteluun käytettävistä kaivoista suositellaan ottamaan näyte. Lisätietoja saa numerosta 019 758 5771 Ramboll Finland Oy.