fbpx
Uutiset

Harviala ja Rastikangas ovat Janakkalan tärkeimpiä kehittämiskohteita

-Harvialan asuntoalue ja Rastikankaan yritysalue ovat Janakkalalle tärkeimmät kehittämisen kohteet, sanoo yleiskaavasuunnittelija Ismo Holstila.

Kunta korostaakin näiden alueiden merkitystä lausunnossaan vaihemaakuntakaavasta.

Vaihemaakuntaluonnoksessa Harviala mainitaan “kaupunkimaisen asumisen kehittämisen kohdealueena”. Holstila sanoo, että Janakkala tukee tätä ajatusta.

-Se on meille erittäin tärkeä alue.


Pientaloja tulevaisuudessakin

Holstila korostaa, että mitä tahansa asuntoalueita ei oteta maakuntakaavaan, vaan niiden suunnittelu on kunnan oma asia. Se, että Harviala on mukana maakuntatason suunnittelussa tarkoittaa, että alue on merkittävä koko kaupunkiseudun kannalta.

Se, että Harviala mainitaan kaupunkimaisena asutuksena ei Holstilan mielestä tarkoita kerrostalojen rakentamista.

-Se tarkoittaa rakentamisen intensiteettiä, sitä että rakentaminen on järjestelmällistä, se kestää kauan ja sitä on paljon. Todennäköisesti Harvialaan tulee tulevaisuudessakin pientaloasutusta.

Vaihemaakuntakaavan linjaus tarkoittaisi Holstilan mukaan, että alueelle tulisi satoja tontteja lisää. Niemenmäkeen, joka on osa Harvialaa, vaihemaakuntakaava on merkinnyt 50 hehtaarin asuinalueen. Janakkala esittää, että asuinalueen kooksi tulisi 100 hehtaaria.

Harvialan kehittämiseen liittyy myös liikenneväylien suunnittelu, esimerkiksi taajamajuna-asema eli raideliikennepysäkki.

Janakkalan mielestä se on oleellinen osa alueen pitkän aikavälin kehittämistä.

Janakkalan kunnanhallitus päätti maanantai-iltana lisätä kunnan lausuntoon maininnan Harvialan orresta eli tievarauksesta, joka yhdistäisi 3-tien 10-tiehen. Kunnanhallitus toisti Janakkalan aiemman, Harvialan ortta vastustavan kannan.


Yritysaluetta Turengintien varteen

Yritysalueista Janakkalalle tärkeä kohta on Turengintien varsi, tien molemmat puolet. Tien pohjoispuolella on Rastikankaan yritysalue, mutta myös eteläpuolta halutaan kaavoittaa yrityskäyttöön.

-Työpaikka-alueena Rastikangas on tärkein. Ei saa käydä niin, että meiltä loppuu toimitilatarjonta.

Janakkala haluaa varautua Turengintien varressa kaupallisen rakentamisen tarpeisiin, kuitenkin niin, ettei alueelle tulisi merkittävää päivittäistavarakauppaa eikä vähittäiskaupan suuryksiköitä.

Vaihemaakuntakaavaluonnokseen on merkitty 35 hehtaarin työpaikka-alue Turengintien ja Santasillantien risteyksen tuntumaan. Kunta esittää kuitenkin, että työpaikka-alue levittäytyisi isommalle alueelle kohti Turenkia – lisäystä olisi 150 hehtaaria.

Turengintien ja Hakoistentien risteyksen tuntumaan on vaihemaakuntakaavaan merkitty uusi asuinalue.


Yksikkörajoitus isommaksi

Vaihemaakuntakaavaluonnoksessa esitetään Turengin keskustaan 9 000 kerrosneliön rajoitusta yksittäiselle kaupan yksikölle. Janakkala esittää enimmäismääräksi 16 000:ta kerrosneliötä.

-Jos rajoitus olisi 9 000, se kahlitsisi kaiken kehittämisen. Jo nykyiset K- ja S-marketit ovat yhteensä yli 9 000 neliötä, Holstila huomauttaa. (HäSa)

Menot