Uutiset

Hätkähdyttävä tieto vuokralääkäreistä – Valviralle huolestuneita yhteydenottoja

Valvira julkisti maanantaina selvityksen, joka antaa synkän kuvan sosiaali- ja terveysalaan liittyvistä epäkohdista. Yksi epäkohdista liittyy ensihoitoon. Valviran mukaan on suhteellisen yleistä, että sairaankuljetustehtävissä ensihoitajat eivät riittävän usein konsultoi lääkäriä, ennen kuin he päättävät, että potilasta ei kuljeteta hoitoon.

”Monissa tapauksissa hoidon tarpeen arviointi kuitenkin edellyttäisi lääkärin kannanottoa. Näin on voitu toimia silloinkin, kun alueelliset ohjeet edellyttäisivät konsultointia. Joissakin tällaisissa tapauksissa potilaat olisi ehdottomasti pitänyt toimittaa lääkärin arvioitaviksi”, kommentoidaan Valviran selvityksessä.

Lisäksi päivystysvastaanotoilla on havaittu tapauksia, joissa potilaiden kiireellisyysjärjestystä selvittävät sairaanhoitajat ovat ohjanneet kiireellistä erikoissairaanhoitoa tarvitsevan potilaan joko terveyskeskuspäivystykseen tai oman terveysaseman vastaanotolle.

”Havaintojen perusteella voi kysyä, pitäisikö yhteispäivystysten toiminnan järjestämistä ja potilaiden hoitoon ohjaamiskäytäntöjä tarkastella ja selvittää laajemmin. Yhteispäivystyksissä potilaan ensiarvio on potilasturvallisuuden kannalta hoidon kriittinen kohta, joka vaatii hyvää osaamista ja vankkaa kokemusta. Hyvin perustein voidaan kysyä, pystytäänkö nykyisillä toimintamalleilla varmistamaan, että päivystyspotilaan ensiarvion tekee riittävän osaava ammattilainen. Erityisesti vanhusten ja lasten ollessa kysymyksessä ensiarvio on lääketieteellisesti vaativaa.”

Valviran mukaan myös terveyskeskusten hoitajien työskentely ”portinvartijoina” on herättänyt huolta. Toimintamallissa hoitaja arvioi kiireettömässä hoidossa olevan potilaan ja päättää, pääseekö potilas lääkärille.

Selvityksessä kerrotaan tapauksista, joissa hoitaja ei ole osannut tehdä oikeaa arviota, minkä vuoksi potilaan pääsy lääkärille on myöhästynyt ja diagnoosi sekä hoidon aloitus ovat viivästyneet.

Valviran mukaan portinvartijamallia tulisikin arvioida huolella potilasturvallisuuden kannalta.

Vuokralääkäreiden pätevyyttä ei kyetä selvittämään

Selvityksen mukaan myös vuokralääkäreiden käyttöön liittyy useita ongelmia. Valviran mukaan sille on tullut useita yhteydenottoja ylilääkäreiltä, jotka ovat huolestuneita vuokralääkäreistä.

Yhteydenottojen mukaan myös lääkäreitä välittävien yritysten kanssa on ollut ongelmia.

”Monet ylilääkärit ovat todenneet, etteivät he käytännössä kykene selvittämään, millainen pätevyys välitetyillä vuokralääkäreillä on. Ylilääkärit saavat välitysfirmalta nimilistat heille tulevista lääkäreistä, mutta työpaikkaan voi kuitenkin tulla lääkäri, jonka nimeä ei ole listalla. Ylilääkäri ei pysty kiireellisessä tilanteessa selvittämään jokaisen vuokralääkärin osaamista ja mahdollista ohjauksen tarvetta riittävän hyvin”, selvityksessä kerrotaan.

Valvira vaatii, että erityisesti ympärivuorokautisen päivystyksen tulisi perustua sellaisen henkilökunnan varaan, joka ”tuntee alueen palvelujärjestelmän ja toimintamahdollisuudet”.

”Tämä varmistaisi hoidon jatkuvuuden ja viiveettömyyden, sekä toisi päivystykseen siellä vaadittavaa asiantuntemusta.”

Valviran mukaan riittävä ohjaus, valvonta ja osaaminen varmistettaisiin siten, että lääketieteen opiskelijoilla ei saisi olla oikeutta työskennellä tilapäisesti lääkärin tehtävissä muuten kuin palvelussuhteessa terveydenhuollon tuottajaan. Ympärivuorokautisessa päivystyksessä pitäisi aina olla vähintään yksi laillistettu lääkäri etupäivystäjänä.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan muutosta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun asetukseen. Jos muutos menee eduskunnassa läpi, lääketieteen opiskelijat eivät saisi työskennellä vuokralääkäriyritysten kautta lukuun ottamatta muutamia terveyskeskuksia. (LM-HäSa)
 

Asiasanat