Uutiset

Hattelmalanharjun pohjavesisuojauksen rakentaminen alentaa ajonopeuksia

Hattelmalanharjun pohjavesisuojauksen rakentaminen alkaa ensi viikolla, mikä vaikuttaa alueen liikennejärjestelyihin sekä nopeusrajoituksiin.

Töitä tehdään pääosin valtatie 10:n ja maantie 130:n alueilla sekä hieman myös valtatie 3:n rampeilla. Samalla parannetaan valtatie 10:n turvallisuutta rakentamalla lisää kaiteita ajoratojen väliin ja siltapilareiden eteen.

Rakennustyöt saadaan osittain tehtyä ajokaistojen ulkopuolelta, mutta kevyen liikenteen väyliä joudutaan ajoittain kaventamaan tai sulkemaan, jolloin kevyt liikenne ohjataan muille kevyen liikenteen väylille. Valtatie 10:llä joudutaan ajoittain sulkemaan toinen ajokaista. Myös teiden nopeusrajoituksia alennetaan töiden vuoksi.

Pohjavesisuojauksen ensimmäisen vaiheen rakennustyöt jatkuvat tämän vuoden syksyyn asti. Tavoitteena on suojata tärkeää pohjavesialuetta ja Kylmälahden vedenottamoa liikenteen aiheuttamilta haitoilta ja riskeiltä. (HäSa)

Päivän lehti

4.6.2020