Uutiset

Hattula toivoo katselmusta Retulansaareen

Hattulan kunta toivoo, että Retulansaaressa järjestettäisiin katselmus ennen mahdollista suojelupäätöstä.

Museovirasto on tehnyt esityksen Retulansaaren kolmen tilan eli Alikartanon, Ylikartanon ja Saarnirinteen suojelusta arvokkaana rakennusperintökohteena. Hämeen ely-keskus on pyytänyt asiasta lausuntoa Hattulan kunnalta.

Kunnanhallituksen lausunnon mukaan Alikartanon ja Ylikartanon suojelutavoitteet on yksilöitävä tarkemmin kuin Museovirasto on tehnyt. Lausunnossa myös toivotaan, että mahdolliset suojelumääräykset pystyttäisiin laatimaan yhteisymmärryksessä rakennusten omistajien tai haltijoiden kanssa.

Hattulan kunnalla ei ole Retulansaaressa vireillä kaavoitushankkeita tai muita maankäytön suunnitelmia, joihin suojelupäätöksillä olisi vaikutusta. Kunta myös ilmoittaa lausunnossaan, ettei sillä ole velvollisuutta eikä aikomusta osallistua suojelun aiheuttamiin kustannuksiin. (HäSa)