Uutiset

Hattulan Markku Antola ensimmäiselle vaalisijalle

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli asetti Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneet vaalisijoille keskiviikkona. Tuomiokapituli haastatteli kaikki virkaa hakeneet.

Ensimmäiselle vaalisijalle tuomiokapituli asetti Hattulan seurakunnan vs. kirkkoherran Markku Antolan, 2. vaalisijalle Hauhon seurakunnan kirkkoherran Tapani Vanhasen ja 3. vaalisijalle Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kappalaisen Timo Kalajan.

Lisäksi tuomiokapituli totesi, että viran muut hakijat, Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntapastori Päivi Aikasalo ja Hyvinkään seurakunnan johtava sairaalapastori Jussi Ollila ovat kelpoisia ylimääräisiksi ehdokkaiksi.

Ylimääräisiä ehdokkaita voidaan asettaa vain, jos seurakuntalaiset sitä erikseen kirjallisesti pyytävät.

Hämeenlinna-Vanajan kirkkoherraehdokkaat antavat vaalinäytteet huhtikuussa. Kirkkoherranvaali voidaan toimittaa kaksi viikkoa viimeisen vaalinäytteen jälkeen. Sen mukaan vaali osuu toukokuulle. Äänioikeutettuja ovat kaikki 18 vuotta täyttäneet seurakuntalaiset.

Varsinaisilla vaalisijoilla olevista eniten ääniä saanut tulee suoraan valituksi kirkkoherraksi, ellei ylimääräisen vaalisijan saanut saa vähintään kymmenesosaa seurakunnan äänioikeutettujen määrästä ja enempää kuin puolta kaikista annetuista äänistä. (HäSa)