fbpx
Uutiset

Hattulan päivähoito

Nykyinen Hattulan kunnanvaltuusto pähkäili neuvottomana päivähoitokysymyksiä viimeisimmässä kokouksessaan.

Päivähoitokysymystä tulee tarkastella kokonaisuutena perheiden ja päivähoidon näkökulmasta.

Hattulassa tulee ottaa käyttöön kotihoidon kuntalisä. Nykytilanteessa kunta tukee merkittävästi päivähoidossa olevien lasten hoitoa. Hyvin hoidettu kunnallinen päivähoito on elintärkeä perheiden kannalta. Sen rinnalle vaihtoehtona tulee tarjota taloudellisesti mahdollisuutta hoitaa pieniä lapsia kotona.

Tutkimusten mukaan varsinkin alle 3-vuotiaille kotihoito on erittäin hyvä hoitomuoto lapsen kehityksen ja perheen kannalta. Tätä mahdollisuutta kunnan tulee tukea.

Kotihoidon kuntalisä yhdessä kunnallisen päivähoidon kanssa mahdollistaa kuntalaisten tasavertaisen kohtelun. Silloin tuetaan kaikkien perheiden lastenhoitoa hoitomuodosta riippumatta. Perheille jää vapautta valita sellainen hoitomuoto, joka on perheen kannalta tarpeellinen.

Kunnan tehtävä ei ole taloudellisesti ohjailla perheiden valintoja, vaan tarjota kaikille kuntalaisille tasapuoliset palvelut. Hyvin hoidettu kunnallinen päivähoito ja kotihoidon tuki eivät ole toistensa vastakohtia, vaan ne täydentävät toisiaan.

Kunnan kannalta taloudellisesti kotihoidon kuntalisä ei ole kallis ratkaisu verrattuna muihin esillä olleisiin vaihtoehtoihin, kuten esimerkiksi päivähoidon ostopalveluun Hämeenlinnan puolelta.

Tosin kotihoidon kuntalisä ei yksin ole se taikakeino, jolla helpotetaan Hattulan kunnan päivähoidon kasvavaa hoitopaikkojen tarvetta. Siis lisää päivähoitopaikkoja tarvitaan Hattulaan joka tapauksessa.

Jos kunta haluaa satsata päivähoitoon taloudellisesti edullisin vaihtoehdoin tulevaisuuteen katsoen, on järkevin vaihtoehto rakentaa ns. keskisuuria päiväkoteja, jotka ovat ylläpitokustannuksiltaan suhteessa selkeästi edullisempia kuin pienet yksiköt. Tällä hetkellä edullisimmat päivähoitopaikat ovat Hattulassa päiväkoti Tiitäisessä.

Jo olemassa olevia yksikköjä ei voi lopettaa eikä yhdistellä, sillä ne kuuluvat päivähoidon monipuoliseen ja laadukkaaseen palveluun yhdessä kotihoidon kuntalisän kanssa.

Teemu Heikkilä

vastaava lastentarhanopettaja

kunnallisvaaliehdokas (sit.)

Hattula

Menot