fbpx
Uutiset

Hattulassa otetaan aikalisä organisaation uudistamisessa

Ensin hoidetaan alta pois suurin ja kallein eli sosiaali- ja terveyspalvelut.

Hattula

Hattulassa on talven aikana valmisteltu sekä luottamushenkilöorganisaation että virasto-organisaation uudistusta. Eri lautakunnilta saatujen lausuntojen perusteella kunnan johtoryhmä päätti tiistaina, että valmistelussa otetaan aikalisä.

-Sitä toivoi varsinkin perusturvalautakunta, ja se on nyt päätetty ottaa, kertoo kunnanjohtaja Martti Pura.

Perusturvalautakunta toivoi aikalisää, jotta ensin voitaisiin keskittyä siihen, miten Hattulan sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossa järjestetään. Niiden osuus kunnan budjetista ja henkilöstömäärästä on suuri, esimerkiksi budjetista yli puolet. Aikaa periaateratkaisujen tekoon on elokuun loppuun saakka.

Hattula ja Janakkala valmistelevat parhaillaan yhteistoiminta-aluetta, joka huolehtisi myös Hattulan sosiaalipalveluista, kuten vanhustenhuollosta ja toimeentulotukiasioista.

Tätä edellyttää ns. Paras-lain toinen vaihe, jonka mukaan myös sosiaalitoimen palvelut pitää jatkossa järjestää vähintään 20 000 asukkaan yksiköissä kuten perusterveydenhuoltokin. Sen sijaan lasten päivähoito on mahdollista pitää edelleen kunnan omana toimintana.


Ei onnistu vaalien lähellä

Kunnanjohtaja Pura kertoo, ettei muitakaan uudistuksia kuitenkaan voi eikä kannata lykätä kovin pitkälle tulevaisuuteen.

Esimerkiksi sivistystoimen virkajärjestelyt, eli sivistystoimenjohtajan viran lakkauttaminen ja johtavan rehtorin viran perustaminen, tulevat päätettäväksi jo kevään aikana.

Muutakin työtä jatketaan elokuun jälkeen. Ratkaistavana on esimerkiksi se, mihin lasten päivähoito kunnan organisaatiossa sijoittuu.

-Asia on niinkin, että jos luottamushenkilöorganisaatiota halutaan uudistaa, se on tehtävä valtuustokauden keskivaiheilla eli viimeistään tämän vuoden lopulla. Lähellä kunnallisvaaleja sellaiset uudistukset eivät yleensä mene läpi, Pura sanoo.


Vapaa-aika pelkää jäävänsä jalkoihin

Tähän mennessä Hattulan lautakunnat ovat antaneet lausuntonsa alustavasta organisaatiomallista. Sen mukaan lautakuntien määrää olisi karsittu selvästi.

Esimerkiksi vapaa-aikalautakunta olisi lakkautettu ja sen asiat liitetty osaksi uutta lasten ja nuorten lautakuntaa yhdessä koulu- ja päivähoitoasioiden kanssa.

Vapaa-aikalautakunta kuitenkin vastustaa lausunnossaan tätä kaavailua, ja toivoo, lautakunta säilyy jatkossakin erillisenä. Pelkona on, että lasten ja nuorten lautakunnassa vapaa-aikapalvelut jäävät lakisääteisten palvelujen eli koulujen ja päivähoidon jalkoihin.

-Vapaa-aikalautakunnan kanta on yksimielinen, ja minä olen valmis sitä kunnioittamaan. Minun tavoitteeni ei ole väkisin vähentää lautakuntien määrää, Pura sanoo.

Hattulan valtuusto päätti jo aiemmin budjetin yhteydessä, että maaseutulautakunta lakkautetaan vuoden 2013 alusta alkaen. Myös tähän liittyvät järjestelyt ratkaistaan jo kevään aikana. (HäSa)

Menot