Uutiset

Hausjärvi ja Loppi eivät pura kuntayhtymää

Hausjärvi ja Loppi päättävät jo huhtikuussa miten järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonnan kuntalaisilleen. Riihimäen kaupunki vetäytyi maanantaina seudullisen kuntayhtymämallisen yhteistoiminta-alueen rakentamisesta, päätti erota terveyskuntayhtymästä ja hoitaa sosiaali- ja terveyspalvelut kaupungin toimintana.

– Valtuustoissa on päätettävä otammeko vastaan Riihimäen tarjouksen isäntäkuntamalliin lähtemisestä. Vaihtoehto on, että rakennamme nykyisen Riihimäen seudun terveyskuntayhtymän pohjalta palvelujen tuottajan. Voimme myös hakea yhteistyökumppaneita Janakkalan ja Hattulan yhteistoiminta-alueelta, pohtii Hausjärven kunnanjohtaja Päivi Terävä.

Vuonna 1977 Hämeen lääninhallituksen pakkopäätöksellä syntynyt Riihimäen seudun kansanterveystyön kuntainliitto eli nykyinen kuntayhtymä on hioutunut vuosien varrella niin hyvin toimivaksi yhteistyöelimeksi, ettei Päivi Terävä pidä järkevänä sen hajoittamista. Päivi Terävä ja Lopen kunnanjohtaja Karoliina Viitanen kutsuvat lähiviikkoina koolle molempien kuntien johtavat päättäjät neuvottelemaan tulevaisuudesta.


Yhteistyöltä putosi pohja

Lopen kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Heinonen (kok.) jaksaa uskoa seutuyhteistyöhön ja toivoo kolmen kunnan istuvan vielä kerran neuvottelemaan yhteistoiminta-alueesta. Neuvonpito on Hausjärven kunnanhallituksen puheenjohtajan Risto Tiippanan (kok.) mielestä täysin turhaa. Tiippana ei usko minkäänlaiseen yhteistyöhön Riihimäen kaupunginvaltuuston maanantaisen päätöksen jälkeen.

Tiippana uskoo, että Hausjärven ja Lopen kannattaa hakea valtioneuvostolta lupaa perustaa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, vaikkei kahden kunnan asukasluku yllä lain vaatimalle 20 000 asukkaan tasolle. Jollei poikkeusta myönnetä, kunnat antavat valtioneuvoston päättää yhteistoiminnasta.

– Jos valtioneuvosto lähtee määräämään yhteistoiminta-alueesta, voimme saada paremman ratkaisun kuin tämän Riihimäen tarjoaman isäntäkuntamallin. On täysin mahdollista, että valtioneuvosto määrää pitämään kuntayhtymän pystyssä ja Riihimäen liittymään siihen takaisin, Tiippana arvioi.


Poikkeuksia myönnetty jo viidelle

Hausjärvi ja Loppi pohtivat kuntayhtymän toiminnan jatkamista, vaikka niillä ei ole kunta- ja palvelurakennelain (Paras) edellyttämää 20 000 asukkaan väestöpohjaa. Paras-laki antaa valtioneuvostolle mahdollisuuden myöntää poikkeuksia. Jo ennen lakimuutosta on vanhoin perustein myönnetty viidelle yhteistoiminta-alueelle lupa alittaa väestöpohja.

– Vain Järvi-Pohjanmaalla on hyväksytty alle 17 000 asukkaan yhteistoiminta-alue. Alajärven, Vimpelin ja Soinin 16 300 asukkaan alueen on katsottu muodostavan siinä määrin kiinteän yhteistyökuvion, että väestöpohjasta myönnettiin poikkeuslupa. Kunnilla on kaikilla toimialoillaan yhteistyötä. Kukin kunta hoitaa isäntäkuntana jonkin toimialan kaikkien puolesta. Millään kunnalla ei ole vain omaa kuntaa varten toimivaa organisaatiota, kuvaa erikoisasiantuntija Antti Kuopila Suomen Kuntaliitosta.

Muitakin poikkeuksia on tehty, mutta muiden väestöpohjat ylittävät 17 000 asukkaan määrän. Kaikkiaan poikkeukset koskevat 18 kuntaa.

Valtioneuvosto tulee päättämään vuoden 2012 kesäkuussa kunnille myönnettävistä poikkeuksista. Samalla valtioneuvosto harkitsee myös pakkomääräämisvaltansa käyttöä.

– Jokainen tapaus tullaan käsittelemään erikseen ja pohtimaan poikkeamisen kriteerit, sanoo ylitarkastaja Suvi Savolainen valtiovarainministeriöstä.


Alueen oltava toimiva

Valtioneuvosto voi myöntää poikkeusluvan, kun toiminnallisen kokonaisuuden muodostavan kunnan tai yhteistoiminta-alueen perustamiseksi on alueelliset olosuhteet huomioon ottaen tehty kunnissa riittävät päätökset.

Aikaisempien perusteiden nojalla myönnetyille poikkeusluvillekin on haettava nyt Suvi Savolaisen mukaan uudelleen valtioneuvostolta vahvistus.

Suvi Savolainen tulkitsee toiminnallisen kokonaisuuden käsitettä siten, ettei kunnilla ole mahdollisuutta laajentaa yhteistoimintaa mihinkään luontevaan suuntaan. Samoin yhteistoiminta-aluetta ei voi muodostaa siten, että rikotaan jo olemassa olevia, luontevia toiminnallisia rakenteita ja jätetään naapurit ongelmalliseen tilanteeseen.(HäSa)

Päivän lehti

20.10.2020

Fingerpori

comic