Uutiset

Heiniä vasikoille ja vettä kyläläisille

Lammin Ylänneen kylässä on Marko Lassilan (kesk.) mukaan koulu isoin puheenaihe, sillä sitä ollaan taas kerran lakkauttamassa.

– Valtuustossa täytyy varoa, etteivät virkamiehet vedä valtuutettuja narusta. Päätökset on muistettava tehdä siellä, missä ne oikeasti täytyy tehdä eli valtuustossa, Marko Lassila sanoo, eikä tarkoita pelkästään ajankohtaisinta kouluasiaa.

Lassila toivoo, että kunta osallistuu kylien vesihuollon kustannuksiin. Kunnan vesi ja viemäri tuskin koskaan ulottuu Ylänneen kylään, mutta asukkaiden on kohta pakko hoitaa vesihuoltonsa asianmukaisesti.
Hän katsoo, että kunta voisi osallistua kustannuksiin suunnittelun tai yhteisten hankintojen muodossa.

– Kunnan osallistumisella olisi merkitystä, jotta verkostot tulisivat hyvin hoidetuiksi ja järkevin kustannuksin.

Pyrkyreitä emme ole

Lassila on ollut ehdokkaana kaksissa edellisissä kunnallisvaaleissa. Tämä on kolmas kerta. Hän katsoo, että puolueen kunnallisjärjestön sihteerin pitää näyttää esimerkkiä muille asettumalla ehdolle.

Läpimeno on ollut edellisillä kerroilla kahden tai kolmen äänen päässä. Nyt hän on Lammin maaseutulautakunnan jäsen ja varavaltuutettu.

Pyrkyriksi hän ei koe itseään, eikä muitakaan ehdokkaaksi ryhtyneitä: jokaiselle on pitänyt erikseen soittaa, että he ovat antaneet suostumuksensa.

– Varavaltuutetun paikka olisi paras paikka. Siinä pääsee silloin tällöin valtuuston kokouksiin. Kunnassa täytyy säästää, mikä ei ole valtuutettuna olossa mitään mukavaa.

Marko Lassilasta tuntuu, että valtiovalta uskoo Etelä-Suomen kuntien pärjäävän omillaan verrattaessa Itä-Suomen kuntiin. Todellisuudessa kunnilla on joka paikassa vaikeaa taloudellisesti.

– Valtiovalta on asettanut kunnille uusia velvoitteita, josta syntyy vaikea yhtälö. Se on sama asia joka kunnassa.

Yksin ekaluokalla

Ylänneen kylän oma koulu lakkautettiin yli 30 vuotta sitten. Nykyisin kyläläisten lähikoulu on uhanalainen Kostilan koulu.

Kaksi Lassilan omaa lasta käy koulua Kostilassa. Heistä toinen aloitti tänä syksynä.

Lassila kävi itsekin samaa koulua. Kun hän aloitti koulunkäynnin vuonna 1977, hän oli ainoa ekaluokkalainen. Oppilaita oli Kostilassa kaikkiaan yksitoista, ja kunnan asettama oppilasraja oli 12.

Kahdestoista oppilas saatiin Kostilaan, kun Evolle muutti perhe Lahdesta. Lapsen kannalta oli sama menikö hän Iso-Evon vai Kostilan kouluun, sillä kumpaankin oli noin 15 kilometriä.

– Siihen aikaan ei kahdestakaan kylästä, Kostilasta ja Ylänneeltä, löytynyt sen enempää oppilaita.

Nyt lapsia on kahdessa kylässä tasaisesti eri ikäluokissa ja kouluun tulijoita riittää myös tulevaisuudessa. Muuttajiakin on saatu. Lassilan naapuriin esimerkiksi muutti hiljattain perhe, jonne syntyi talvella tyttö.

Päivän lehti

3.6.2020