Uutiset

Hellstén sanoo Innoparkin asioissa luottaneensa liikaa

-Innoparkin asioissa luotettiin liikaa, Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Tapani Hellstén toteaa.

Hellstén sanoo johtajana lähtevänsä siitä, että luottaa ihmisiin. Kaupunginjohtajana hän antaa ihmisten hoitaa asioita, ellei luvuista näy tai muuten ilmene, että asioihin on puututtava.

-Syksyllä päätimme (apulaiskaupunginjohtaja) Juha Isosuon kanssa, että Innoparkista on tehtävä kokonaisselvitys. Totesimme, etteivät asiat suju pelkästään rahaa pumppaamalla.

Hellsténin mukaan Innoparkin toiminta perustui kaupungin elinkeinostrategiaan. Haluttiin perustaa teknologiakeskus.

-Asioista informoitiin ja ne käsiteltiin kaupunginvaltuustossa.

Innoparkin vaikeuksia on viime vuosina käsitelty useita kertoja kaupunginhallituksessa.

-Luotimme ja uskoimme siihen, että asiat vielä menevät hyvin.

Hellstén myöntää, että korkosuojauksia tehdessä olisi pitänyt olla huomattavasti tarkempi. Hän oli vielä Innoparkin hallituksessa, kun siellä otettiin esille lainojen korkojen suojaaminen.

-Olimme huolissamme siitä, että korot voivat nousta ja keskustelimme niiden suojaamisesta. Riskit piti saada mahdollisimman pieniksi, koska kate ei kestä korkojen kohoamista.

Hellsténin mukaan hallitus valtuutti toimitusjohtajan suojaamaan korot. Hallitus edellytti, että toimitusjohtaja neuvottelee Uusitalon kanssa korkosuojauksista. Innoparkin johto hankki kuitenkin strukturoituja korkojohdannaisia, joiden riskit yltävät vuoteen 2032.

-Useaan kertaan sanoin, että asia on hoidettava yhdessä Ismo Uusitalon kanssa.

Olisi pitänyt?olla tarkempi

Kaupunginjohtaja Hellstén kertoo, että hallitus sai informaation keskusteluista Uusitalon kanssa.

-Olisi pitänyt olla tarkempi ja tehdä analyysi myös riskeistä. Uusitalolta olisi ollut hyvä hankkia vielä kirjallinen lausunto.

-Lopullinen ratkaisu kuitenkin delegoitiin toimitusjohtajalle. Se on nyt tässä.

Hellstén vakuuttaa, että Innoparkin tapahtumat johtavat muutoksiin kaupungin konsernitoiminnassa.

-Varmasti tulemme tekemään tiukennuksia. Vuorovaikutusta on lisättävä.

Kaupunginhallituksessa on käsitelty jo näitä tiukennuksia. Selvitys tehdään syyskuun loppuun mennessä.

Talous- ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo on todennut, etteivät konserniohjeet suoraan kiellä esimerkiksi sitoutumista riskipitoisiin johdannaisiin.

-Kaikkea liikkuvaa ei pystytä määrittelemään. Voidaan tehdä esimerkiksi niin, että isot taloudelliset ratkaisut on käytävä läpi kaupungin johdon kanssa. Isot taloudelliset asiat on saatava nykyistä tarkempaan valvontaan.

Hellstén huomauttaa, että pelkkä tieto ei riitä vaan se on pystyttävä myös arvioimaan. Siksi kaupunki suunnittelee myös controllerin palkkaamista. (HäSa)

Jouni Haajanen kiistää kaikki epäselvyydet ja väärinkäytökset
Innoparkin hallituksen puheenjohtajan Jouni Haajasen näkemykset yhtiön asioista poikkeavat kaupungin johdon ja kaupunginhallituksen näkemyksistä. Hänen mukaansa julkisuudessa esitetään väärää tietoa yhtiöstä.

– Ei ole väärinkäytöksiä eikä epäselvyyksiä. Tiedetään, mihin rahat ovat menneet, Haajanen sanoo.

Haajanen ihmettelee selvityksiä, joita kaupunginhallitus vielä pyytää yhtiöltä. Innosteel Factoryn toiminta siirrettiin Innoparkin tytäryhtiölle – kuten suunniteltiinkin. Koneiden ja laitteiden leasing-sopimukset menivät sovitulla tavalla sille.

Kaupunginhallitus haluaa selvityksen myös siitä, miksi Moreenin tilojen rakentamiseen taattua lainaa on käytetty muuhun kuin investointeihin. Kyse on Iron-rakennuksen investointilainasta, jota nostettiin 2,1 miljoonaa euroa. Rakennusta ei koskaan tehty.

– 750 000 euroa käytettiin suunnitteluun. Nyt se on kirjattu alas tappiona.

Haajasen mielestä on selvää, että loput rahoista menivät Innoparkin muuhun toimintaan.

– Noilla luvuilla käyttötalous on problemaattinen. Rahat käytettiin sinne.

Hämeenlinnan johdon mielestä Innoparkin ottama 40 miljoonan euron korkojohdannainen on liian iso riski ja yhtiön luonteelle sopimaton.

– Hallitus päätti johdannaisesta, kun korot lähtivät nousuun. Suojauduimme korkojen nousulta.

Haajanen sanoo, ettei johdannaisen pitäisi olla yllätys. Se on kirjattu myös tilinpäätöksen liitetietoihin.

– Meidän näkemyksemme mukaan johdannainen suojaa Innoparkia korkojen nousulta.

Pääomat oikaistaan
Haajasen mielestä on virheellistä väittää, että tilintarkastajat eivät ole puoltaneet tili- ja vastuuvapauden myöntämistä. He ovat puoltaneet ehdollisesti. Tilintarkastajat vaativat muun muassa Innoparkia ilmoittamaan kaupparekisteriin osakepääoman menettämisestä.

– Tilinpäätös allekirjoitettiin kaksi viikkoa sitten. Lähdimme heti oikaisemaan omaa pääomaa. Jos korjauksia ei tehdä, jätämme ilmoituksen pääoman menettämisestä.

– Tilintarkastajat ovat samaa mieltä kanssamme menettelystä, Haajanen vakuuttaa.

Innoparkin johto muistuttaa, että yhtiön pääomat menetettiin arvonalennuksella, joka tehtiin luopumalla Moreeni-hankkeista. Tästä taas tehtiin vasta nyt päätös.

– Aika paljon on unohdettu, miten on edetty ja miten tähän on päädytty, Haajanen sanoo Innoparkin historista ja nykyisestä keskustelusta.

Haajanen myöntää virheeksi, että yhtiö lähti rakentamaan Lammille ja Moreeni-alueelle.

– Jos katsotaan virheitä, päätökset on tehnyt kaupunginvaltuusto. Emme ole yksin lähteneet rakentamaan. (HäSa)

Päivän lehti

23.2.2020