Uutiset

Henkilöauto-opetukseen isoja muutoksia

Tammikuun 2013 19. päivän jälkeen kortin suorittamiseen tulee kolme vaihetta nykyisten kahden vaiheen tilalle. Ajotunteja tulee yhteensä neljä lisää.

– Opetus jakaantuu perusvaiheeseen, harjoitteluvaiheeseen ja syventävään vaiheeseen, kertoo koulutussuunnittelija Olli Seppälä Autokoululiitosta.

Oikeastaan nykyisinkin vaiheita on kolme: ykkösvaihe vastaa perusvaihetta, välivaihe harjoitusvaihetta ja kakkosvaihe syventävää vaihetta.

Uuden opetussuunnitelman mukaan teoriatuntien määrä pysyy kahdessakymmenessä, mutta harjoitteluvaiheessa palataan vielä autokoulun penkille, sillä teoriatunneista yksi on siirretty harjoittelujaksoon. Toinen uudistuksista on se, että syventävän vaiheen voi aloittaa kolme kuukautta hyväksytyn ajokokeen jälkeen, kun nyt raja on kuusi kuukautta.

Lisäksi harjoitteluvaiheessa tulee pakolliseksi oppimispäiväkirja, jota voi pitää joko sähköisessä tai paperisessa muodossa.

Harjoitteluvaiheeseen kuuluu myös ryhmäajo. Siinä oppilaille opetetaan matkan suunnittelua, toteuttamista sosiaalisen paineen sietoa opettajan ohjauksessa.

Syventävässä vaiheessa yksi rata-ajo-opetuskerta muutetaan liikenneajoksi.

Ei vielä valmiita kuskeja

Nykyinen välivaihe, kun autokoululainen on jo suorittanut ajokokeen, on tietyllä tavalla vain kakkosvaiheen odottelua. Uudistuksessa pyritään saamaan tähänkin jaksoon mielekästä opetussisältöä.

– Ajatuksena on, etteivät ajokokeen suorittaneet ole vielä valmiita kuskeja. Opiskelun tarkoitus on oikeasti vähentää niitä tilanteita, joissa nuorten onnettomuusriski on suuri, eli viikon vanha kortti taskussa ja auto täynnä kavereita, Seppälä selittää.

Opetussuunnitelmauudistus koskee myös kotiopetusta. Opetuslupaoppilas ja -opettaja pääsevät ammattilaisen ohjaukseen ennen opetuksen aloittamista kotona.

– Kotiopetus tehdään yhteistyönä autokoulun kanssa. Muutaman harjoittelutunnin jälkeen palataan autokouluun. Lisäksi pimeä- ja liukasharjoittelu tehdään aina ammattilaisen kanssa, Seppälä sanoo.

Autokoululiitto on kouluttanut opettajiaan uudistukseen viime syksystä lähtien.

Ensi vuonna henkilöauton ajokorttitutkinnon voi aloittaa seitsemäntoista vuoden iässä nykyisen seitsemäntoista ja puolen vuoden sijaan, mikä johtuu ajokorttilain muutoksesta. (HäSa)

Menot