Uutiset

Henkisen hyvinvoinnin palveluihin tulee matala kynnys

Joustavat palvelut, joissa hoitoketju toimii sujuvasti kaikkiin suuntiin. Palveluihin on matala kynnys. Potilaat ohjautuvat palvelujen piiriin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Näillä tavoitteilla Hämeenlinna on rakentamassa uutta kokonaisuutta henkisen hyvinvoinnin palveluihin.

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta saa tiistaina eteensä esityksen, että aikuispsykiatrian avohoidon päiväosaston ja kuntoutuspoliklinikan toiminta siirretään erikoissairaanhoidosta Hämeenlinnan kaupungille eli perusterveydenhuoltoon vuoden 2012 alusta.

Uudistusta on valmisteltu jo pitkään. Se kuuluu samaan kokonaisuuteen kuin psykiatristen sairaanhoitajien palkkaaminen terveysasemille.


Iso tarve löytyi

Hämeenlinna palkkasi juuri seitsemän psykiatrista sairaanhoitajaa perusterveydenhuoltoon. Aiemmin heitä oli neljä. Lähiaikoina palkataan myös yksi psykologi lisää.

Huhtikuun alusta kymmenellä terveysasemalla on työskennellyt psykiatrinen sairaanhoitaja. Myös maahanmuuttajapalveluissa ja pakolaisten vastaanottokeskuksessa työskentelee yksi psykiatrinen sairaanhoitaja.

Palvelupäällikkö Anu Vähäniemi kertoo, että toiminta on käynnistynyt rohkaisevasti.

– Pystyimme palkkaamaan kokeneita ammattilaisia, joiden osaaminen näkyy jo nyt. Matalan kynnyksen palvelulle on tarvetta. Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle pääsee puhelinsoitolla.

Jo nyt rakennetaan yhteistyökuvioita muun muassa lasten- ja äitiysneuvoloiden kanssa.


Potilaille ei muutosta

Seuraava askel on, että aikuispsykiatrian päiväosaston ja kuntoutuspoliklinikan toiminta siirtyy kaupungin henkisen hyvinvoinnin palveluihin.

Potilaille tämä ei merkitse suurta muutosta, sillä toimipaikka säilyy nykyisenä, samoin henkilöstö.

– Tämä merkitsee kuitenkin sujuvampaa hoitoketjua. Mielenterveyspalveluiden kokonaisuuden koordinaatio on perustasolla, tilaajapäällikkö Leena Lepola sanoo.

– Niitä ovat mm. asuminen ja sosiaalisen työ sekä kaupungin muut palvelut


Sujuva kokonaisuus

Sairaanhoitopiiri ei ole ollut kovin innostunut siirrosta ja aikataulusta. Siitä, miten erityistyöntekijöiden asema kahden organisaation välissä järjestyy, on epäilyjä.

Huolta aiheuttaa myös se, kuinka psykiatrinen päivystys saadaan säilymään keskussairaalassa.

Neuvotteluissa Hämeenlinnan kaupunki on pitänyt kiinni näkemyksestään.

Sen mukaan kuntoutuspoliklinikka, päiväosasto, henkisen hyvinvoinnin vastaanotot ja ryhmät, psykiatrian konsultaatiot, päivä- ja työtoiminta sekä asumispalvelut ja järjestöyhteistyö sekä suunnitteilla oleva klubitalo muodostavat kaupungin mielenterveyspalvelujen kokonaisuuden.

Erikoissairaanhoito vastaa edelleen vaativasta diagnostiikasta ja hoidosta.

Tilaajajohtaja Jukka Lindberg esittää kuntoutuspoliklinikan ja päiväosaston toiminnan siirtoa ensi vuoden alusta alkaen.

Henkilöstölle asiasta on jo tiedotettu. Erityistyöntekijöiden tilanne pyritään ratkaisemaan esimerkiksi ostopalveluna niin, ettei synny kahta päällekkäistä organisaatiota.

– Ja niin, ettei tämä ratkaisu uhkaa psykiatrian päivystystä, Lindberg sanoo.

Neuvotteluratkaisua odotetaan elokuun loppuun mennessä. (HäSa)

Päivän lehti

26.1.2020