Uutiset

Herajoki pilasi Riihimäen juomaveden

Herajoen vedenottamon pohjavedestä löytyneet ulosteperäiset e-kolibakteerit pääsivät pohjaveteen, kun Herajoki tulvi yli ja joen likainen vesi pääsi pohjavesikaivoihin. Jokivesi likaantui pahasti heinä- ja elokuun taiteen rankkasateiden ja tulvan huuhdottua virtaan haja-asutusalueen sakokaivoja, luonnon humusta, peltojen karjalantaa ja ravinteita.

Herajoella ei jokiveteen päässyt viemärivettä, vaikkakin Herajoen jätevedenpumppaamolla pumpattiin vettä jokeen. Vesi oli kuitenkin pumppaamon sähkökeskushuoneeseen tulvinutta jokivettä eikä viemärivettä.

Pohjavesikaivon lisäksi jokivettä epäillään pääsevän pohjaveteen myös muuta reittiä. Insinööritoimisto Paavo Ristola selvittää edelleen onko Herajoen vedellä tulvatilanteessa suora yhteys harjuun, jolla kaivot sijaitsevat.

– Pohjavesikaivojen vesi pääsee tulvan aikana nousemaan nopeasti. Normaalisti pohjaveden korkeus vaihtelee hitaasti runsaidenkin sateiden jälkeen. Nopea korkeusvaihtelu saattaa merkitä, että joen vesi pääsee pohjaveteen jotakin tietä suoraan. Nyt tarkkaillaan vedenpinnan laskua ja etsitään paikkaa, missä vesi purkautuu Herajokeen päin. Jos yhteys löytyy, se korjataan, sanoo Riihimäen teknisen viraston johtaja Pertti Isokangas.

Jo nyt tekninen virasto aloittaa Herajoella korjaustyöt, jottei tulvavesi enää pääse kaivoista pohjaventtiilien kautta pohjaveteen. Pintaveden pääsy kaapeli-, vesijohto- ja viemärikaivantojen kautta pohjaveteen estetään. Kaksi käytöstä poistettua kaivoa täytetään.

Herajoelle rakennetaan yksi uusi pohjavesikaivo, jotta nykyisten kaivojen puhdistus helpottuu. Vedenottamolle asennetaan myös noin puolen vuoden kuluttua käyttöön saatava ultraviolettisäteilyllä vettä puhdistava laitteisto.

Kolibakteerit elävät jopa pari kuukautta hapettomassa, viileässä ja pimeässä, kuten pohjavedessä, joten vesijohtoverkon veden klooraus jatkuu Riihimäellä vielä pitkään. Veden keittämisen jatkamisesta päätetään jälleen tänään terveyskeskuksen terveysvalvonnan osastolla.

Päivän lehti

27.11.2020

Fingerpori

comic