Kolumnit Uutiset

Hieno lintujärvi saa rämettyä rauhassa

Vain harva media noteerasi äskettäin uuden luonnonsuojelualueen perustamisen Hämeenlinnaan. Itse asiassa Radio Häme taisi olla ainoa.

Kyseessä on noin 3,5 hehtaarin alue Hattelmalanjärven luoteiskolkassa Aleksis Kiven kadun tuntumassa. Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti antaa Hämeen ely-keskukselle lausunnon, jossa se puoltaa luonnonsuojelualueen perustamista tälle Sanjan tilalle.

Alueen rauhoitusmääräyksissä kielletään muun muassa rakennusten ja teiden rakentaminen sekä kaikenlainen muu luontoarvoja heikentävä toiminta. Sen sijaan esimerkiksi metsästys ja kalastus sekä polkujen ja pitkospuiden ylläpito ovat sallittuja.

 

Tämä on tietysti myönteinen uutinen, mutta valitettavasti sillä ei ole suurtakaan merkitystä Hattelmalanjärven linnustolle. Nyt suojeltava alue on etupäässä pusikoitunutta rämettä ja joutomaata, jonka linnustollinen arvo on vähäinen.

Onneksi kaupungin arvokkaimman lintujärven säilyminen on turvattu jo aiemmin monilla päätöksillä.

Hattelmalanjärvi kuuluu sekä valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan että Natura 2000 -verkostoon. Alue on myös osoitettu suojelukohteeksi jo vuonna 1999 vahvistetussa Hattelmalanjärven ja -harjun osayleiskaavassa. Kaupungin omistama runsaan viiden hehtaarin aarnialue parkkipaikan ja lintutornin välissä on lisäksi rauhoitettu luonnonsuojelulailla.

 

Päätöksillä ei kuitenkaan ole ollut toivottua vaikutusta järven monipuoliseen linnustoon, vaan se on saanut rauhassa taantua viimeiset kolme tai neljä vuosikymmentä. Lintutornista voi yhä tehdä mieleenpainuvia havaintoja, mutta nykyisin pesivä lajisto on tyystin toisenlainen kuin ennen tornin valmistumista vuonna 1983.

Merkittävä osa vesilinnuista, lokeista ja kahlaajista on poissa tai ne pistäytyvät vain muuttoaikoina. Toisaalta laulujoutsen ja kurki ovat pesimälinnuston uudistulokkaita.

Näihin muutoksiin on monia syitä, mutta eräs pahimmista on rantavyöhykkeen rämettyminen, mikä alkoi jo 1980-luvulla pian laidunnuksen päätyttyä. Myös vedenpinnan lasku ja voimakas umpeenkasvu ovat heikentäneet alueen luontoarvoja.

 

Hattelmalanjärvelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma vuonna 2007. Siinä luetellaan useita toimenpiteitä, joita pitäisi tehdä lintujärven arvon palauttamiseksi.

Tärkeimpänä pidetään vedenpinnan nostoa sekä avovesialueen lisäämistä ruoppaamalla. Rantavyöhykettäkin pitäisi avata raivaamalla ryteikköä sekä kaivamalla allikoita ja rakentamalla suojaisia saarekkeita.

Monet ehdotetuista toimenpiteistä ovat paitsi työläitä myös kalliita, eikä vapaaehtoisia maksajia ole jonoksi asti. Kun ely-keskuksissakin aloitetaan yt-neuvottelut ja säästökuurit, on selvää, ettei siltäkään taholta liikene määrärahoja lähivuosina.

Hattelmalanjärvi saa rämettyä rauhassa.

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic