Kolumnit Uutiset

Hiilen poltto kasvaa roimasti meillä ja muualla

Eihän tässä näin pitänyt käydä.

Hiilidioksidipäästöt lisääntyvät ja ilmasto lämpenee ennakoitua enemmän.

Kioton sopimuksen päästörajoituksia noudattamalla maapallon lämpötila nousisi vain 0,3 astetta vuosisadan puoliväliin mennessä. Nykyisten arvioiden mukaan lämpötila nousee kuitenkin tuplasti enemmän ja voi olla vuosisadan lopussa yli kaksi astetta enemmän kuin nyt.

Yksi merkittävä syy huolestuttavaan kehitykseen on hiilen polton lisääntyminen lähes kaikkialla maailmassa. Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan hiili ohittaa kolmen vuoden kuluttua öljyn maailman suurimpana energialähteenä.

Hiilen osuus oli noin puolet globaalista energiankulutuksen kasvusta viime vuosikymmenellä, ja kehityksen odotetaan jatkuvan samansuuntaisena. Hiilen osuus saattaa jopa kasvaa.

Hiilen käyttö kasvaa eniten Kiinassa ja Intiassa. Merkittävää kasvu on myös Euroopassa. Etenkin ydinvoimaloistaan luopuvassa Sakassa hiilen poltto lisääntyy rajusti.

Suomessa hiilen polttaminen energiaksi on lisääntynyt viime vuoteen verraten 47 prosenttia. Jopa uudet biovoimalat ovat vaihtaneet puun ja turpeen kivihiileen.

Syitä hiilen käytön kasvuun ei tarvitse kaukaa etsiä: hinta ja saatavuus.

Esimerkiksi Euroopassa sähköstä on ylituotantoa, kun paljon sähköä tarvitsevaa teollisuutta on siirtynyt halpamaihin ja uusiutuvan energian tuotantoa on lisätty valtion massiivisilla tuilla. Perussähkön hinta on pudonnut sellaiselle tasolle, että vain vahvasti tuetut ja kaikkein halvimmat tuottotavat ovat kannattavia.

Tässä kisassa kivihiilen polttaminen menestyy hyvin, koska hiiltä saa varmasti ja edullisesti. Hiilidioksidipäästötkään eivät sen polttamista rajoita. Päästöoikeuksien ylijäämän vuoksi hinta laahaa vain kolmessa eurossa päästötonnilta, kun hinta viime vuosikymmenellä oli vielä kymmenkertainen!

Päästökauppa on menettänyt merkityksensä tuotantomuotojen ohjauskeinona. Samoin on käynyt monille kansainvälisille sopimuksille, joiden piti ohjata energiatuotantoa päästöttömään tai vähän päästöjä tuottavaan energiaan.

IEA arvioi hiilen käytön kasvun johtavan vääjäämättömästi kasvihuonekaasujen tasaiseen nousuun, koska hiilidioksidin talteenotto- ja varastointijärjestelmät eivät kehity riittävän nopeasti.

Numeroiden valossa kehitys näyttää hurjalta. Viiden vuoden kuluttua hiiltä poltetaan 1,2 miljardia tonnia enemmän kuin nyt!

Kansanvälisen energiajärjestön johtaja Maria van der Hoeven muistutti, että nurja kehitys voidaan muuttaa vain järein poliittisin päätöksin.

Ydinvoiman lisäämispuheetkin tuntuvat utopialta. Fukushiman voimalakatastrofi, Saksan päätös luopua ydinvoimasta ja Olkiluoto kolmosen rakennusongelmat luovat yhä enemmän sellaista mielialaa, että kiitti, nyt riitti!