fbpx
Uutiset

Hiilinieluja pitäisi syntyä joka puolella maapalloa – vihreät rajoittaisi metsähakkuita Suomessa miljoonilla kuutioilla

Kuinka paljon Suomesta voi hakata metsiä niin, että hiilinielut ovat riittäviä? Kysymys voi olla tulevina vuosina vaikea niin päättäjille kuin metsäteollisuudelle.

Hiilinielut eli metsät, pellot ja suot nousevat ilmastonmuutoksen myötä entistä tärkeimmiksi. Käytännössä hiilinielut tarkoittavat sitä, että maailmassa pitäisi olla enemmän hiiltä sitovia ja ilmastoa viilentäviä metsiä.

Tästä seuraa kuitenkin sama ongelma kuin päästöjen osalta: lisätäänkö hiilinieluja kaikkialla maailmassa vai jääkö urakka vain ilmastotunnollisimpien harteille?

Luonnonvarakeskuksen (Luke), Tapion ja norjalaisen University of Life Sciencesin selvityksessä todetaan, että hakkuiden rajoitukset Euroopassa voisivat johtaa hakkuiden kasvuun Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Metsäteollisuuden tuotteilla on nykyisin hyvin kysyntää. Samalla ilmastovaikutukset nollautuisvat.

Vihreiden kansanedustaja Satu Hassi korostaa kuitenkin sitä, että jokainen maa voi huolehtia vain omista asioistaan.

– Suomi ei voi päättää Brasilian tai Indonesian puolesta. Vastaava spekulatiivista heittelyä on päästöjen kanssa: jos rajoitamme päästöjä, niitä tulisi toisaalta. Meillä kaikilla on valta ja vastuu erityisesti Suomesta, Hassi toteaa.

Vihreät julkisti perjantaina hiilinielutavoitteitaan, joihin kuuluu metsähakkuiden rajoitus, metsänomistajien palkitseminen hiilen sitomisesta, turvepeltojen raivaamisen lopettaminen, soiden suojeleminen, käyttämättömien peltojen metsitystoimet ja hiilensidonnan lisääminen maataloudessa.

– Metsiä hakataan nykyisin yli 70 miljoonaa kuutiota vuodessa. Parempi taso olisi vuoden 2014 65 miljoonaa kuutiota. Hallituksen ajama yli 80 miljoonan kuution vuotuinen hakkuumäärä puolittaisi hiilinielun ja mitätöisi muille toimialoille suunniteltujen päästövähennysten vaikutuksen. Toisin sanoen Suomi ei lähivuosina osallistuisi ilmastonsuojeluun lainkaan, Hassi harmittelee.

Samanlaista huolta metsien hakkuiden määrästä ovat aiemmin esittäneet Suomen ilmastopaneeli ja Bios-tutkimusyksikkö.

Metsät kasvavat hakkuita enemmän

Luonnonvarakeskus kertoi viime viikolla, että puuta kasvaa Suomessa vuodessa nykyisin noin 107 miljoonaa kuutiometriä ja tästä hakattiin tai kuoli luonnostaan 81 prosenttia 2017. Metsät siis kasvavat enemmän kuin niitä hakataan, mutta ainakin Bios:n mukaan metsien kokonaistilavuus voi laskea kasvavilla hakkuumäärillä.

Luonnonvarakeskuksen mukaan vuoteen 2024 mennessä vuotuinen hakkuumäärä saisi olla enintään 84 miljoonaa kuutiota vuodessa. Luvussa ei ole kuitenkaan huomioitu tulossa olevia hiilinieluvelvoitteita.

Vihreät kammoksuu näitä hakkuumääriä, koska puolue haluaa Suomen olevan hiilinegatiivinen vuoden 2030 jälkeen. Se edellyttäisi fossiilisten polttoaineiden kovaa vähennystä ja myös enemmän metsiä.

– Hakkuumäärien kasvattamisen sijasta pitääkin pyrkiä nostamaan metsäteollisuuden tuotteiden jalostusastetta ja erityisesti lisäämään pitkäikäisten puutuotteiden kuten puurakennusten osuutta. Näin hiili pysyisi pitkään pois ilmakehästä, vihreiden varapuheenjohtaja Veli Liikanen sanoo.

Menot