Uutiset

Hirvenpyyntilupia lisätään neljänneksellä

Etelä-Hämeen riistanhoitopiiri aikoo myöntää 2 250 hirvenpyyntilupaa, jossa lisäystä edellisvuoteen on 25 prosenttia. Tällä lupamäärällä kaadettaneen noin 3 000 hirveä.

Tavoitteena on saada kuriin ylisuureksi paisunut hirvikanta. Maa- ja metsätalousministeriön suosittelema hirvitiheys on 2-4 hirveä tuhannella hehtaarilla. Etelä-Hämeen riistanhoitopiirin alueella luku on 4,1 hirveä.

Hirvet aiheuttivat viime vuonna taimikkotuhoja piirin alueella 305 000 euron arvosta. Suurimmat tuhot koituivat Hattulan, Kalvolan ja Rengon metsille, joissa hirvet mielellään talvehtivat.