fbpx
Uutiset

Historian suurimman poliisioikeudenkäynnin ratkaisu annetaan tänään – Poliisijohtoa syytetään virkarikoksista tietolähteiden epäselvyyksien vuoksi

Oikeus pui sitä, ovatko Jari Aarnio, Mikko Paatero ja muut syytetyt rikkoneet virkavelvollisuuttaan. Tapauksen tutkinta kesti lähes viisi vuotta.
Eläkkeelle jäänyt poliisiylijohtaja Mikko Paatero (etualalla) on yksi syytteessä olevista korkeista poliisijohtajista. Kuva: Kimmo Penttinen
Eläkkeelle jäänyt poliisiylijohtaja Mikko Paatero (etualalla) on yksi syytteessä olevista korkeista poliisijohtajista. Kuva: Kimmo Penttinen

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään ratkaisunsa Suomen historian suurimmassa poliisioikeudenkäynnissä.

Viime lokakuussa alkaneessa oikeudenkäynnissä on puitu Helsingin poliisin “vasikoiden” eli tietolähteiden käyttöä. Helsingin poliisi ei pitänyt 2010-luvun taitteen vuosina rekisteriä käyttämistään alamaailman tietolähteistä kuten laki ja säännökset vaativat.

Syyttäjä vaatii epäiltyjen rikosten aikaan korkeassa asemassa olleille poliisijohtajille ehdollisia vankeustuomioita tai tuntuvia sakkorangaistuksia virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Syytettyinä ovat muiden muassa eläkkeelle sittemmin jäänyt poliisiylijohtaja Mikko Paatero ja keskusrikospoliisin (KRP) virasta pidätetty päällikkö Robin Lardot, joka vastasi epäiltyjen rikosten aikaan rikostorjunnasta poliisihallituksessa.

Helsingin poliisilaitokselta syytettyinä ovat entinen huumepoliisin päällikkö Jari Aarnio, kaksi hänen alaistaan, eläkkeelle jo jäänyt entinen poliisipäällikkö Jukka Riikonen ja virasta pidätetty poliisipäällikkö Lasse Aapio, joka toimi rikosepäilyiden aikaan Helsingin apulaispoliisipäällikkönä.

Tutkinta kesti lähes viisi vuotta.

Syytteet: Helsingin huumepoliisi ei pitänyt rekisteriä, poliisijohto laiminlöi valvonnan

Oikeus on puinut, ovatko syytetyt rikkoneet virkavelvollisuuttaan, kun Helsingin poliisi ei ole pitänyt kirjaa tietolähteistään.

Poliisin korkean johdon syytetään laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa, kun he eivät ole puuttuneet rekisterien puuttumiseen.

Varsinaiset kirjaukset taas jätti tekemättä Aarnion johtama Helsingin huumepoliisi.

Vuonna 2008 Aarnio hävitti aiemmat, jo olemassa olevat rekisterimerkinnät samaan aikaan, kun uudet asetukset vaativat valtakunnallista rekisteriä.

Puolustus on vedonnut tietämättömyyteen

Toinen tapauksen syyttäjistä sanoi loppulausunnossaan, että kyse on ollut pitkälti asenneongelmista, joissa “tietolähdemääräysten noudattaminen ei ole ollut poliisijohdon prioriteeteissa”.

– (Syytetyt) eivät kertomansa mukaan myöskään osanneet tulkita lakia ja muita säännöksiä edes silloin, kun he ovat itse olleet mukana laatimassa niitä, kihlakunnansyyttäjä Harri Tiesmaa sanoi.

Kuulusteluissa ja oikeudenkäynnissä syytetyt ovat olleet syyttäjien mukaan “muistamattomia, ymmärtämättömiä ja tietämättömiä siitä, mitä kentällä tapahtui”.

Syytetyt puolustautuivat muun muassa sanomalla, että rekisterimääräykset ovat olleet “erittäin epäselviä”.

Aarnion puolustuksen mukaan rekisteriä ei ole pidetty, koska se olisi vaarantanut jopa tietolähteiden hengen. Poliisipäälliköiden ja -johdon on täytynyt Aarnion mukaan tietää huumepoliisin linja.

Poliisijohtajat vetosivat etenkin siihen, etteivät he ole olleet tietoisia Helsingin poliisin puutteista tietolähteiden kirjaamisessa. Luotto Aarnioon on ollut voimakasta, eikä alaisten toimia ole siksi pengottu, entisen poliisipäällikkö Riikosen asianajaja sanoi.

Ei mahdollista selvittää poliisin sisällä

Vyyhti käynnistyi vuonna 2013, kun silloinen sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) teki tutkintapyynnön Helsingin poliisin tietolähteiden käytöstä.

Jari Aarnio oli vangittu hieman tätä ennen niin sanotussa Trevoc-tutkintahaarassa. Siitä Aarnio tuomittiin vuonna 2017 kolmen vuoden vankeuteen ja yli 100 000 euron vahingonkorvauksiin muun muassa lahjuksen ottamisesta, virka-aseman väärinkäyttämisestä ja petoksesta, jotka olivat kaikki muodoltaan törkeitä.

Ennen tutkintapyyntöään Räsänen yritti selvittää asiaa useaan otteeseen poliisihallinnon sisällä, mutta hänen mukaansa Poliisihallitus ei antanut kunnollista vastausta sisäministeriön selvityspyyntöihin.

Lopulta Räsänen oli kysynyt Helsingin huumepoliisin tietolähteiden määrästä suoraan Paaterolta, jonka vastauksen mukaan rekisteröityjä tietolähteitä ei ollut lainkaan, vaikka yleisen käsityksen mukaan Helsingin poliisilla oli kaikkein kattavimmat tietolähteet.

Kun Räsänen kuuli Paateron vastauksen, hän kertoi järkyttyneensä.

Myöhään samana iltana hän teki tutkintapyynnön Valtakunnansyyttäjävirastolle, koska hän koki, ettei asiaa ollut mahdollista selvittää poliisin sisällä.

Päivi Räsänen: KRP ja Suojeluspoliisi pitivät rekisteriä onnistuneesti

Helsingin poliisilaitoksen lisäksi Räsänen selvitti KRP:n ja suojelupoliisin tietolähteiden rekisteröintiä.

Selvityspyyntöjen perusteella Räsänen totesi Ylelle, että rekisterinpito on mahdollista hoitaa lain vaatimalla tavalla, mutta niin, ettei tietolähteiden henkilöllisyys paljastu.

Räsänen perusteli Valtakunnansyyttäjälle tekemäänsä tutkintapyyntöään sillä, että poliisin toimia on pystyttävä valvomaan.

Tietolähteitä ei saa käyttää viranomaisvaltuuksia edellyttäviin tehtäviin, eikä tietolähteiden mahdollisia omia rikoksia voi katsoa sormien läpi, vaikka tekijä antaisi tietoja poliisille.

Jos tietolähteitä ei kirjata, uhkana on esimerkiksi se, että poliisi voisi perustella omaa, mahdollisesti rikollisuuteen tähtäävää yhteydenpitoaan rikollisten kanssa piiloutumalla tietolähdetoiminnan taakse.

Menot