Uutiset

Hoivapaikat yhä tukossa

Hoivapotilaita on edelleen terveyskeskuksen osasto 1:llä, vaikka koko osasto piti lakkauttaa jo viime vuoden puolella.

Nyt tavoitellaan lakkautusta syyskuun loppuun mennessä.

Ongelmana on ollut se, ettei ympärivuorokautista hoivaa tarjoavissa laitoksissa ole tilaa, ei kaupungin omissa vanhainkodeissa eikä myöskään yksityisissä palvelutaloissa.

Kaupungin linjaus on ollut se, että terveyskeskussairaala ei ole oikea paikka hoivaa tarvitseville vanhuksille. Heille ei kuitenkaan ole löytynyt muutakaan hoivapaikkaa.

-Muutos näyttää tapahtuvan hitaammin kuin vielä syksyllä ennustimme, tilaajajohtaja Jukka Lindberg sanoo.

-Tavoitteena oli, että ihmiset siirtyvät joko vanhainkoteihin tai yksityisiin laitokseen viime syksyn kuluessa. Näin ei kuitenkaan käynyt.


Budjetit paukkuvat

Nyt näyttää siltä, että terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan budjetti ylittyy ulkoa ostettavien palvelujen vuoksi 1,8 miljoonalla eurolla vuodessa ja ikäihmisten lautakunnan 1,5 miljoonalla, jos mitään ei tehdä.

Kaikki liittyy samaan vyyhteen eli siihen, että ympärivuorokautisilla hoivapaikoilla on edelleen liikaa väkeä. Tilanteeseen pystytään vaikuttamaan vain riittävillä ennaltaehkäisevillä toimilla.

-Harvoin ympärivuorokautisesta hoivasta enää kotiin kuntoudutaan. Meillä parhaillaan pohditaan ehdotusta toukokuun lautakuntiin, kuinka ennaltaehkäisevät, kotiin tarjottavat palvelut saataisiin toimimaan nykyistä tehokkaammin.


Uusia keinoja etsitään

Kotihoitoon on siirtynyt noin kymmenen henkilön työpanos vanhainkodeista.

-Se, että kotihoidossa on enemmän resursseja, vaikuttaa vähitellen.

Myös asiakasohjausyksikkö aloitti vasta vuodenvaihteessa. Lisäksi kotihoidossa toimii akuuttilääkäri ja Ilveskoti tarjoaa kuntoutusjaksoja kotona asuville ikäihmisille.

-Toukokuuksi mietitään vielä uusia toimia, joilla asiaa voidaan vaikuttaa.

Tällä hetkellä ympärivuotokautisessa hoivassa on 965 ikäihmistä. Tavoitteena on, että vuodenvaihteessa heitä olisi vain 930. (HäSa)