Kolumnit Uutiset

Homoliitoissa valta siirtyy kirkolta tuomioistuimille

Mitä tapahtuu papille, joka ensi maaliskuussa vihkii homoparin kirkossa? Sitä ei tiedä vielä kukaan.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että asia on Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle niin vaikea, ettei minkäänlaista yhteistä linjausta ole odotettavissakaan. Asia jätetään niin sanotusti herran haltuun.

Kirkkolain mukaan rangaistuksena voi olla jopa virasta erottaminen, jos papin katsotaan syyllistyneen pappislupauksen vastaiseen toimintaan. Mahdollisista sanktioista päättävät Suomen yhdeksän hiippakunnan omat tuomiokapitulit, jotka toimivat kunkin hiippakunnan piispan johdolla.

Pahimmassa tapauksessa pappeja kohdellaan siis jatkossa eri tavoin eri puolilla Suomea.

Vapaamielisimmissä hiippakunnissa kuten vaikkapa Irja Askolan johtamassa Helsingissä samaa sukupuolta olevan parin vihkimistä katsottaneen sormien läpi, kun taas vaikkapa Mikkelissä samoin toiminutta pappia voisi hyvinkin kohdata rangaistus.

Pappien yhdenvertaisen kohtelun kannalta tilanne on siis sangen ongelmallinen. Se tunnustetaan jo kirkon sisälläkin.

Kirkkohallituksen tällä viikolla julkaisema oikeudellinen selvitys toteaa, että vaikka seuraamuksien tulisi olla yhtenäiset, käytännössä sanktiot voivat vaihdella hiippakunnittain. Kirkkohallitus ei kuitenkaan esittänyt ongelmatilanteeseen minkäänlaista ratkaisua.

Kirkon omat ulostulot samaa sukupuolta olevien kirkollisiin vihkimisiin ovat olleet vähintäänkin ympäripyöreitä.

Tällä viikolla valmistunut Kirkkohallituksen oikeudellinen selvityksessä todettiin, ettei papilla ole velvollisuutta eikä kirkon omien sääntöjen mukaan myöskään oikeutta vihkiä homopareja, mutta jos hän näin siitä huolimatta tekee, avioliitto on juridisesti pätevä.

Moni odotti paljon elokuiselta piispainkokoukselta, jolla on valta antaa tarkempia määräyksiä kirkkojärjestyksen täytäntöönpanosta esimerkiksi vihkimisissä. Piispat vetosivat selonteossaan kuitenkin siihen, ettei heille ollut annettu tehtäväksi muuta kuin kuvata kirkon käytäntöjen nykytila. Linjanmuutos kuuluisi kirkolliskokoukselle.

Marraskuussa Turussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle kukaan ei puolestaan ole tehnyt aloitetta kirkon avioliittokäsityksen muuttamiseksi.

Nyt näyttääkin siltä, että kirkon kanta asiaan muovataan ennakkotapausten kautta. Valta siirtyy tuomioistuimille.

Suomessa on lukuisia pappeja, jotka ovat ilmoittaneet vihkivänsä jatkossa homopareja. Jos joku heistä irtisanotaan, tapaus etenee takuuvarmasti aina korkeimpaan oikeuteen saakka, jonka ratkaisu tullee muokkaamaan kirkon myöhempää suhtautumista.

Toinenkin vaihtoehto kirkolla tietysti on: olla rankaisematta homopareja vihkineitä pappeja. Näinhän kirkko toimi naispappeja vastustaneiden pappien kohdalla. Nytkin se voisi olla turvallisin tie.

 

Kirjoittaja on Lännen Median uutistoimittaja.

Päivän lehti

26.11.2020

Fingerpori

comic