Uutiset

Homoliitoista kuuma kiista kirkolle ja poliitikoille

Vuosikymmeniä kestäneen naispappeuskiistan laineet eivät ole evankelisluterilaisessa kirkossa vielä laantuneet, mutta käsissä on jo uusi pommi. Kirkon ja poliitikkojen pitäisi määritellä kantansa avioliittolain uudistukseen, joka sisältää ajatuksen sukupuolineutraalista avioliitosta. Mikäli se tulee voimaan, kirkon on päätettävä linjansa homoparien vihkimiseen. Yksi vaihtoehto olisi luopua koko vihkioikeudesta. Kahden ihmisen välisen liiton, joko perinteisen tai sukupuolineutraalin, juridisen puolen hoitaisi maistraatti ja kirkko siunaisi liiton.

Kotimaa-lehden kyselyssä, joka osoitettiin 170 seurakunnan kirkkoherralle, yli puolet pitäisi kirkolla vihkioikeuden ja antaisi vapaat kädet päättää, keitä se vihkii avioliittoon. Viidennes vastanneista kirkkoherroista luopuisi vihkioikeudesta, jos laki velvoittaa vihkimään myös samaa sukupuolta olevat parit.

Ajatuksen vihkioikeudesta luopumisesta heitti esiin Helsingin syksyllä eläkkeelle jäävä piispa Eero Huovinen. Kuopion piispa Wille Riekkinen kertoi torstaina Kotimaa-lehdessä vihkivänsä myös homopareja, mikäli uudesta avioliittolaista tulee sukupuolineutraali. Täysin vastakkaista mieltä on Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo. Hän ilmoitti Aamulehden haastattelussa, ettei vihkisi homopareja. Se olisi piispan mielestä vastoin luterilaisen kirkon käsitystä kristillisestä avioliitosta.

Suhtautuminen sukupuolineutraaliin avioliittoon ei jaa yksin kirkkoa, eriseuraisuutta on myös poliitikoissa ja puolueissa. Pääministeri Mari Kiviniemi (kesk.) kannattaa vastoin puoleensa kentän tahtoa lain liberalisointia. Pääministerikään ei halua asiaan enää tällä vaalikaudella tarttua. Hän ilmoitti uudistuksen lykkääntyvän vaalien jälkeiseen aikaan. Nähtäväksi jää, tuleeko avioliittolain uudistamisesta yksi kevään eduskuntavaalien kuumista kysymyksistä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen ilmoittautui sukupuolineutraalin avioliiton kannattajaksi, mutta puolueessa on toisenlaisiakin mielipiteitä. Sosiaalidemokraateista löytyy sekä kannattajia että vastustajia. Vihreät ajavat uudistusta yhtä pontevasti kuin kristilliset ja perussuomalaiset sitä puheissaan vastustavat. Yhdenkään puolueen eduskuntaryhmät eivät vielä ole määritelleet virallisia kantojaan, vain yksittäiset kansanedustajat ovat mielipiteitään ilmaisseet.

Suhtautuminen sukupuolineutraaliin avioliittoon on poliitikoille ydinvoiman tapaan omantunnon kysymys. Kun laki aikanaan tulee eduskunnan täysistuntoon päätettäväksi, kansanedustajat saanevat ryhmiltään vapaat kädet.

Jos laki sallii homoavioliitot, vasta sen jälkeen kirkon on määritettävä lopullinen kantansa koko asiaan. Silloin se ei enää pääse sitä karkuun, vaan päätös on tehtävä suuntaan tai toiseen. Vihkioikeudesta ja homoavioliitoista ei kannata tehdä naispappeuden tapaista ikuisuusongelmaa. Kirkolta kaivataan edes joskus päättäväisyyttä ja johtajuutta.

Päivän lehti

20.1.2020