Uutiset

Hovioikeus antoi tuomionsa työkiistassa: Antti Rinteen sakkotuomio pysyi voimassa – Joutuu maksamaan myös vastapuolen oikeuskuluja

Hovioikeus piti käräjäoikeuden tuomion pääosin ennallaan, mutta määräsi Rinteen maksamaan sakkojen lisäksi myös vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Tuomion mukaan Rinne syyllistyi työriitojen sovittelusta annetun lain rikkomiseen.
Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne tuomittiin työriitojen sovittelusta annetun lain rikkomisesta. Kuva: Elias Lahtinen

Helsingin hovioikeus antoi torstaina tuomionsa työriitojen sovittelusta annetun lain rikkomista koskevassa asiassa, jossa syytettynä oli Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne.

Hovioikeus piti pääosin ennallaan käräjäoikeuden aiemmin antaman ratkaisun. Tuomion mukaan Rinne syyllistyi työriitojen sovittelusta annetun lain rikkomiseen vuonna 2011. Hänet tuomittiin 20 päiväsakon rangaistukseen, jonka suuruus on hänen tulojensa perusteella 1240 euroa.

Käräjäoikeuden tuomiosta poiketen hovioikeus määräsi Rinteen maksamaan myös 16 000 euroa Metsäteollisuus ry:n oikeudenkäyntikuluja. Kyse on käräjä- ja hovioikeusvaiheen kuluista.

Teonkuvauksen mukaan nykyisin Sdp:n puheenjohtajana toimiva Rinne oli Ammattiliitto Pro ry:n puheenjohtajana toimiessaan määrännyt eri pituisia työnseisauksia metsäteollisuuden alan yritysten tehtailla ja toimipaikoilla. Syyttäjän mukaan Rinne oli jättänyt noudattamatta työriitojen sovittelusta annetun kahden viikon ennakkoilmoitusaikaa. Teko tapahtui huhti-toukokuussa vuonna 2011.

Menettelyn takia useat metsäteollisuuden yritykset olivat vaatineet Rinteeltä ja Ammattiliitto Pro ry:ltä vahingonkorvausta muun muassa ylimääräisistä palkkakustannuksista, erilaisten viivästysten aiheuttamista seurauksista sekä tuotannon menetyksistä ja saamatta jääneistä voitoista.

Rinteeltä ja Ammattiliitto Pro:lta vaadittiin yhteisvastuullisesti asiassa noin 700 000 euron vahingonkorvauksia. Käräjäoikeus oli hylännyt Rinnettä ja Ammattiliitto Pro ry:tä vastaan ajetut vahingonkorvausvaatimukset. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua vahingonkorvausvaatimuksen osalta.

Hovioikeus kuitenkin katsoi, että työriitojen sovittelusta annetun lain rikkomisesta voi sinänsä seurata vahingonkorvausvelvollisuus.

Vahingon pitää oikeuden mukaan kuitenkin olla aiheutunut ennakkoilmoitusajan noudattamatta jättämisen yllätyksellisyydestä eikä vain työnseisauksesta. Hovioikeus katsoi jääneen näyttämättä toteen, että Rinteen ja Ammattiliitto Pro ry:n menettelystä olisi aiheutunut metsäteollisuuden yrityksille korvattavaa vahinkoa.

Hovioikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.

Menot