fbpx
Uutiset

Hovioikeus käsittelee syytettä, jota KRP yhä tutkii – Poiki UB-jengin lakkauttamiseen tähtäävän kanteen

Rikollisjärjestön jäsenet ja kokelasjäsenet vaativat ase-, kiristys- ja huumesyytteiden hylkäämistä.
Nyt hovissa käsiteltävä juttu on osa laajaa United Brotherhoodiin liittyvää rikoskokonaisuutta, jonka tutkinta jatkuu KRP:ssä edelleen. Kuva: KRP

Helsingin hovioikeudessa istutaan tänään torstaina näillä näkymin viimeistä päivää laajassa jengioikeudenkäynnissä, jossa syytettynä on rikollisjärjestö United Brotherhoodin (UB) jäseniä ja kokelasjäseniä. Syytettyjä sekä syytekohtia on jutussa toista kymmentä.

Valtaosa käräjillä tuomituista kiistää rikoksen ja vaatii syytteidensä hylkäämistä.

Oikeudenkäynnissä kyse on aseista, kiristyksestä ja huumeista. Syyttäjä katsoo, että jengille on haalittu raskasta aseistusta ja sen lukuun on ollut tarkoitus levittää amfetamiinia ja Subutexia. Epäillyt rikokset on tehty pääosin vuonna 2018.

Käräjäoikeudessa tuomion sai yhteensä 16 ihmistä. Tuomiot vaihtelivat useiden vuosien vankeusrangaistuksista sakkoihin. Tuomituista rikosten tekoaikaan UB:n täysjäseniä tai kokelasjäseniä oli ainakin kahdeksan. Alajengin Bad Unionin jäseniä oli tuomituista kaksi. Kaikki kuuluivat jengin Helsingin tai Turun osastoon.

Yksi tuomituista istui tekoaikaan tuomiotaan Turun vankilassa, ja hänen katsottiin olleen eräänlainen myötävaikuttaja rikollisryhmän toimintaan.

Osa kiisti oikeudessa linkin jengiin. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi jäsenyyden näytetyksi muun muassa keskusrikospoliisin (KRP) asiantuntijan lausunnon, syytettyjen kotoa löytyneiden jengitunnusten ja UB:n kerhotiloissa oleskelun perusteella.

Ajatus lakkauttamisesta tuli, kun rikosten järjestelmällisyys selvisi

Nyt hovissa käsiteltävä juttu on osa laajaa United Brotherhoodiin liittyvää rikoskokonaisuutta, jonka tutkinta jatkuu KRP:ssä edelleen.

–  United Brotherhoodiin ja sen jäseniin liittyvä tutkinta alkoi helmikuussa 2018. Nämä rikokset, jotka ovat nyt hovissa, vain selvisivät nopeasti ja niihin oli pakko puuttua. Oli pakko niin sanotusti laittaa peli seis ja tutkia nämä jutut valmiiksi, vaikka esitutkinta oli isossa kuvassa kesken, sanoo tutkinnanjohtaja Kimmo Sainio.

Keskeneräisessä tutkinnassa on osin samoja epäiltyjä kuin hovijutussa. Tutkintaan liittyy Sainion mukaan kaikkiaan useita kymmeniä epäiltyjä. Esitutkinnan on määrä valmistua tammikuussa.

Tutkintakokonaisuus on johtanut siihen, että United Brotherhoodia on päätetty vaatia lakkautettavaksi oikeusteitse.

–  Kun tutkittiin ja selvisi niin monta rikosta sekä niiden törkeys ja järjestelmällisyys, niin sen kautta syyttäjälle ja Poliisihallitukselle tuli ajatus, että lakkauttamista voitaisiin tässä vaiheessa kokeilla.

UB:lla huominen aikaa antaa vastaus lakkauttamisvaatimukseen

United Brotherhoodin pitää toimittaa viimeistään huomenna oma vastauksensa poliisin ja syyttäjän lakkauttamisvaatimukseen. Kanne koskee myös UB:n alaisuudessa toimivaa Bad Union -ryhmää.

Syyttäjän ja Poliisihallituksen mukaan UB on laissa kielletty sotilaalliseen tapaan järjestäytynyt yhdistys. Sen toimialoja ovat erityisesti huumekauppa ja kiristys ja toiminnan tarkoituksena on hankkia taloudellista hyötyä rikoksia tehtailemalla, kanteessa sanotaan. Viranomaisten mukaan jengi on hierarkkisesti järjestynyt ja sen tunnuksilla on merkittävä pelotevaikutus ulkopuolisiin.

Jengin johtajaksi katsottua miestä edustava oikeustieteen maisteri Ilkka Ukkonen ei kommentoinut, miten UB suhtautuu lakkauttamisvaatimukseen.

Käräjäoikeus: Kokelas haali kivääreitä ja konepistooleita jengille

Hovin käsiteltävänä olevasta jutusta aiemmin annettu käräjätuomio tukee viranomaisten lakkauttamisvaatimuksessaan antamaa kuvaa väkivaltaisesta ja hierarkkisesta ryhmästä, jonka ydintoimintaa on muun muassa huumekauppa ja jonka vaikutusvalta läpäisee vankilan muurit.

Syytteet koskevat muun muassa raskaan aseistuksen varastointia. Käräjillä jutussa tuomittiin kolmekymppinen Helsingin osaston kokelasjäsen, joka tuomion mukaan säilytti varastossa kivääreitä ja konepistooleja. Mies hoiti oikeuden mukaan varastointia UB:n puolesta ja kokelasjäsenenä tämä kuului hänen tehtäviinsä.

Tuomion käräjillä sai myös 26-vuotias Helsingin alajengiin kuulunut mies, jonka katsottiin pitäneen hallussaan ja kuljettaneen kahden kilon amfetamiinierää kahden täysjäsenen toimeksiannosta. Oikeuden mukaan mies oli Bad Unionin jäsenenä täysjäsenten käskyvallassa, eikä hän jengin sääntöjen mukaan muutenkaan olisi saanut tehdä rikosta yksin.

Kaksi syytekohdista koskee velanperintää. Syyttäjä katsoo, että syytetyt ovat UB:n nimissä ja sen väkivaltaista mainetta hyödyntäen yrittäneet saada kahdella kerralla uhreilta yhteensä 40  000 euroa. Toiseen kiristysyritykseen osallistui syyttäjän mukaan vankilassa istunut UB:n myötävaikuttajaksi katsottu mies. STT

Menot