fbpx
Uutiset

Hovioikeus tuomitsi Tullin entisen pääjohtajan sakkoihin – Tuomio lieveni

Hovioikeus katsoi, että Tullin ex-pääjohtaja Antti Hartikainen joutui tekemään päätöksen kokoukseen jäämisestä kiireellisesti, eli kyseessä voi olla virhearviointi.
Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen vastasi häntä kohtaan nostettuun virkarikossyytteeseen Helsingin käräjäoikeudessa huhtikuussa 2018. Kuva: Joel Maisalmi/arkisto
Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen vastasi häntä kohtaan nostettuun virkarikossyytteeseen Helsingin käräjäoikeudessa huhtikuussa 2018. Kuva: Joel Maisalmi/arkisto

Helsingin hovioikeus on tuominnut Tullin entisen pääjohtajan Antti Hartikaisen virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkorangaistukseen.

Hovioikeus katsoi, että Hartikainen syyllistyi huolimattomuuteen, kun hän oli esteellisenä läsnä kokouksessa, jonka asian käsittelystä hän oli jäävännyt itsensä.

Tullin johtoryhmän kokouksessa marraskuussa vuonna 2015 käsiteltiin sitä, pitäisikö Tullissa jatkaa laittoman maahantulon tehovalvontaa. Hartikaisen puoliso työskenteli tuolloin määräaikaisena tullitarkastajana alkoholivalvonnassa. Kokouksessa tehty päätös johti siihen, että määräaikaisia tehtäviä pantiin hakuun.

Varsinaisia palkkauspäätöksiä ei kokouksessa tehty, vaan lopulliset rekrytoinnit hoiti Helsingin Tulli.

Hartikainen jääväsi itsensä, kun asia tuli käsittelyyn. Syyttäjä vaati tuomiota siksi, että hän oli kuitenkin ollut huoneessa silloin, kun asiasta päätettiin. Hallintolain mukaan näin ei saisi olla.

Toukokuussa 2018 Helsingin käräjäoikeus katsoi, että vastaaja oli syyllistynyt tahalliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen, koska hän oli ollut hallintolain säännösten vastaisesti esteellisenä läsnä johtoryhmän kokouksessa. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että teko oli lähellä tuottamuksellista tekoa, ja tuomitsi vastaajan sen vuoksi 10 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen.

Hovioikeus katsoi vastaajan syyllistyneen tahallisen virkavelvollisuuden rikkomisen asemesta tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Käräjäoikeuden tuomitsemaa lievää sakkorangaistusta ei hovioikeuden mukaan ollut syytä alentaa.

Kiireestä johtuva virhearvio

Tahallisuutta arvioidessaan hovioikeus otti keskeisimpänä seikkana huomioon, että “Viinaralli”-operaation jatkamista koskeva kysymys oli otettu johtoryhmässä käsiteltäväksi asialistan ulkopuolelta ilman, että pääjohtajaa olisi siitä etukäteen informoitu.

Hovioikeuden mukaan Hartikaisella ei ollut ollut juurikaan aikaa harkita esteellisyyttään, vaan hän joutui tekemään päätöksen sen suhteen välittömästi. Tässä tilanteessa pääjohtaja oli arvioinut, ettei hänen ollut ollut välttämätöntä poistua kokoustilasta vaan että pidättäytyminen osallistumasta asian käsittelyyn oli ollut riittävää.

Hovioikeus katsoi, että kysymys oli kiireellisestä arviointitilanteesta, jolloin menettelyä voi pitää helpommin virhearviointia. “Viinarallin” jatkamisesta ei myöskään ollut ollut erimielisyyttä, ja asia oli käsitelty suhteellisen nopeasti.

Muun muassa näillä perusteilla hovioikeus katsoi, ettei Hartikainen ollut tahallaan menetellyt virkavelvollisuutensa vastaisesti, vaikka hän ei ollut poistunut kokoustilasta operaation jatkamista koskevan asian käsittelyn ajaksi.

Sen sijaan hovioikeus katsoi, että vastaaja oli huolimattomuudesta rikkonut kieltoa olla esteellisenä läsnä asiaa käsiteltäessä.

Aihetta epäillä puolueettomuutta

Hovioikeus ei pitänyt Hartikaisen menettelyä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä, koska tämä oli korkeassa asemassa Tullin pääjohtajana. Oikeuden mukaan pääjohtajan läsnäolo viraston korkeinta päätösvaltaa käyttävänä henkilönä voi vaarantaa päätöksenteon puolueettomuutta eri tavoin kuin alemmassa asemassa olevan henkilön läsnäolo.

Hovioikeus katsoi, että vaikka tässä tapauksessa ei ollut aihetta arvioida pääjohtajan läsnäolon vaikuttaneen johtoryhmän päätöksiin, hänen läsnäolonsa oli kuitenkin voinut antaa aiheen epäillä puolueettomuutta.

Hovioikeudessa Hartikainen kiisti syyllistyneensä rikokseen ja vaatii käräjäoikeuden viime vuoden toukokuussa antaman sakkotuomion kumoamista. Syyttäjä ei valittanut käräjäoikeuden tuomiosta.

Menot