Uutiset

Huoltoaseman maaperää puhdistetaan

Hämeen ympäristökeskus on antanut päätöksen Lopella Läyliäistenraitilla sijaitsevan entisen huoltoaseman maaperän puhdistuksesta.

Puhdistuksesta huolehtivan Öljyalan Palvelukeskus Oy esittämän suunnitelman mukaan pilaantunut maa-aines kaivetaan pois ja kuljetetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Pilaantuneen maa-aineksen määräksi on arvioitu 1 450 kuutiota.

Alueen maaperä on päätöksen mukaan puhdistettava sellaisiin haitta-ainepitoisuuksiin, etteivät ne rajoita alueen maankäyttöä. Kohde ei sijaitse ympäristöhallinnon luokittelemalla ja vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella.

Kiinteistöllä on toiminut 1960-luvulta vuoteen 1988 huoltoasema. Maaperä puhdistetaan vuoden 2004 aikana. Puhdistamisen jälkeen kiinteistöllä ei harjoiteta polttonesteiden varastointia eikä jakelua.

Mainos