Uutiset

Huumeetonta yhteiskuntaa ei ole

Kokoomusnuorten Lauri Rekola herätteli 19. huhtikuuta päihdepoliittista keskustelua. Kirjoituksessaan hän syytti Vasemmistonuoria huumeongelman vähättelystä ja vaati päihdepolitiikassa paluuta sata vuotta vanhaan ”Turmiolan Tommi” -asennoitumiseen.

Vasemmistonuoret ei kannata minkään huumeen laillistamista. Me kannatamme haittojen vähentämiseen tähtäävää linjaa. Yksi osa tätä on käyttäjien rankaisemisen sijaan ohjata ongelmakäyttäjät hoitoon.

Emme kannusta ketään käyttämään laittomia päihteitä saatikka rikkomaan voimassa olevia lakeja.

Lähtökohtamme on kuitenkin realistinen: on tunnustettava se tosiasia, että huumeetonta yhteiskuntaa ei ole. Yhteiskunnan on ohjattava voimavarat päihteidenkäyttöä ennaltaehkäisevään totuudenmukaiseen valistustyöhön ja toisaalta taas ongelmakäyttäjien hoitamiseen.

Tällaiseen haittojen vähentämiseen pyrkivään politiikkaan kuuluvat esimerkiksi ruiskujenvaihtopisteet, jotka ovat tehokkaasti vähentäneet hepatiitin ja muiden sairauksien leviämistä.

Erityisen pahasti retuperällä Suomessa on esimerkiksi kuitenkin vakavasti riippuvaisten lääkekorvaushoito. Moni riippuvuutta poteva joutuu hakemaan lääkkeensä ulkomailta tai pahimmassa tapauksessa katukaupasta.

Kannabiksen eli hampun ja kovien huumeiden vertaaminen toisiinsa on ongelmien yksinkertaistamista. Hampun terveysvaikutukset ovat monien tutkimusten mukaan lieviä ja hamppua on päihteenä kokeillut joidenkin tutkimusten mukaan jopa kolmasosa nuorista aikuisista. Kovien huumeiden kohdalla vastaava luku on muutaman prosentin luokkaa.

Myös kovista huumeista puhuminen yhteen niputettuna on sikäli harhaanjohtavaa, että jokaisen aineen ominaisuudet ja terveysvaikutukset ovat varsin erilaisia.

Toivommekin, että tässä maassa pohjoisessa laittomista päihteistä voisi jatkossa keskustella kiihkottomasti ja asiaperustein.

Markus Heikkilä

Hämeenlinnan seudun Vasemmistonuoret

Päivän lehti

9.4.2020