Uutiset

Hybridilämmitys yleistyy kodeissa

Aurinkolämmityksen hyödyntäminen kiinnostaa omakotiasukkaita enenevässä määrin.

-Aurinkolämmön asentaminen öljylämmityksen rinnalle on yleistynyt. Pientalojen aurinkolämpöjärjestelmistä suurin osa on asennettu öljylämmitystaloihin, sanoo Öljyalan Palvelukeskus Oy:n erityisasiantuntija Eero Otronen.

Usean lämmitysmuodon yhdistelmää kutsutaan hybridilämmitykseksi. Öljylämmityksen kanssa yleisimmin käytetyt rinnakkaislämmitysmuodot ovat puulämmitys, aurinkolämpökeräimet ja ilmasta veteen -lämpöpumppu.

Öljylämmittäjällä ei ole hävettävää ilmastotalkoissa. Hiilidioksidipäästöt putoavat reilusti, kun aurinkolämmön käyttö öljylämmityksen rinnalla yleistyy, ja lämmitysöljyssä on ollut bio-osuus vuodesta 2009 alkaen.

Nykyiset öljylämmitysjärjestelmät kuluttavat öljyä jopa kolmanneksen vähemmän kuin ennen, ja nykytekniikan avulla saadaan jokaisesta lämmitysöljylitrasta enemmän tehoja irti.


Patenttiratkaisua ei ole

Kun öljylämmityskattila on 20-25 vuotta vanha, kattilan vaihto tulee ajankohtaiseksi. Otrosen mukaan tällöin kannattaa selvittää asiantuntijan kanssa, olisiko jokin hybridiratkaisu paikallaan.

-Patenttiratkaisua ei ole, vaan asiaa tulee pohtia aina kiinteistökohtaisesti. Öljylämmitysjärjestelmän vaihtamiselle kokonaan toiseksi lämmitysjärjestelmäksi löytyy harvoin taloudellisia perusteita.

-Aurinkolämpöjärjestelmä toimii öljylämmön rinnalla kunnolla vain hyvin suunniteltuna ja hallitusti toteutettuna. Ilmasta veteen -lämpöpumppu on vaihtoehto, joka voi olla kiinteistöstä riippuen aurinkolämmitystä helpompi ja sopivampi ratkaisu hybridilämmitykseen. Joskus taas kiinteistön paras ympäristöteko on yksinkertaisesti vanhan öljykattilan vaihto uuteen ilman, että yritetäänkään sovittaa järjestelmään hybridiratkaisua.

Keskivertotalossa öljyllä lämmittäminen maksaa pyöreästi 150-200 euroa kuukaudessa. Summa vaihtelee riippuen talosta, käyttötottumuksista ja öljyn hinnanmuutoksista.

Öljylämmitteisiä pientaloja Suomessa on runsaat 200 000. (HäSa)

Mainos