fbpx
Uutiset

Hyvä hallintotapa edellyttää esteellisyyden tiedostamista

Uutiset ovat kertoneet kunnallispoliitikoiden kytköksistä pääkaupunkiseudulla HOK-Elannon päättävissä elimissä. Mukana oli myös kansanedustajia..

Tässä eräiden mukanaolevien omia kommentteja tilanteesta: ? En ole kokenut millään tavalla ongelmaksi kaksoisrooliani.

? En ole kokenut kaksoisrooliani. Oma roolini on niin pieni.

? En ole koskaan kokenut rooliani ristiriitaisena.

? En ole nähnyt asiassa ongelmia.

Vain pari edustajaa totesi, että vaikka tietoisesti ei tehdä mitään väärää, äänestäjillä on oikeus epäillä ja sitä epäilyä on kuultava. Eräs ilmoittaa jäävänneensä itsestä päätöksenteossa.

Kyse on varsin yksinkertaisesta asiasta eli jääviydestä, esteellisyydestä, siis hallintomenettelyn eräistä perusasioista. Viranomaisten päätöksenteon ja toiminnan on oltava puolueetonta ja asiallisesti perusteltavissa. Tällaista päätöksentekoa ja toimintaa kutsutaan myös asiallisuusvaatimukset täyttäväksi, Se on hyvää hallintotapaa.

Kaikilla ihmisillä on tai ainakin pitäisi olla kyky tajuta, onko esteellinen käsittelemään, valmistelemaan tai päättämään joitakin asioita. Jos sitä ei tajua, olisi kyllä syytä ryhtyä selvittelemään kysymystä asiantuntijoiden kanssa.

Siksi tuntui jokin aika sitten suorastaan järkyttävältä uutisesta se, että eräät korkeat virkamiehet olivat itse valmistelleet ja päättäneet omien palkkojensa korottamisesta. Sellaista lainsäädäntöä ei voi demokraattisessa maassa olla, etteivät kyseiset henkilöt joudu vastaamaan virheellisestä teostaan.

Edellä mainittujen luottamushenkilöiden vastaukset kytkennöistä olivat suorastaan naiveja. Kyse ei ole siitä, miten itse näkee tilanteen, vaan siitä, miten ulkopuolinen sen kokee. Näin eräs haastatelluista kertookin oikein asian. Kyse on juridisesta tilanteesta, ei siitä, mitä mieltä itse on.

Nykyään esteellisyydestä on omaksuttu yleislauseke, jonka mukaan millaisissa olosuhteissa tahansa syntynyt seikka, jonka katsotaan vaarantavan viranomaiseen kohdistuvan luottamuksen, on esteellisyysperuste.

Juhonpoika

Hämeenlinna

Menot