fbpx
Kolumnit Uutiset

Hyvästi kunta, eläköön kunta!

Kuntavaalit tulee, oletko valmis? – No en ole. Tuskin on moni muukaan.

Seuraavia kuntavaaleja jo viisaasti lykättiin, kevääseen 2017. Ne tulevat kuitenkin niin nopeasti, että sote-shokista on hädin tuskin ehditty toipua.

Tuolloin on sentään selvillä millaisilla uusilla uljailla alueilla aletaan pyörittää sosiaali- ja terveyspalveluja. Mutta mikä ja millainen on kunta, johon valtuutettuja valitaan? Mitä se tekee?

Kuntien tehtävät puolittuvat, kun sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut siirtyvät uusille, itsehallinnollisille alueille. Jättiosa kuntien budjetista katoaa.

Tuo kaikki on totta, mutta jos siitä paasataan liikaa, vähätellään kuntademokratiaa ja tehdään sille ankara karhunpalvelus.

Jäähän kunnille kulttuuri, liikunta, vapaa-aika, opetus, infra, varhaiskasvatus, vanhustenhoito, elinkeinojen edistäminen, kaavoitusmonopoli… Ei ihan pikkuasioita.

Kehitys on kuitenkin selvä: Alueellisen päätöksenteon merkitys kasvaa. Mielenkiintoista on nähdä, miten trendi vaikuttaa poliitikkojen toimintaan ja “urasuuntautuneisuuteen”.

Paikallispoliitikolle loikka alueelta valtakunnan politiikkaan on lyhempi kuin nykytilanteessa, yksittäisen kunnan päätöksenteosta. Jos Kanta-Häme vieläpä menee Päijät-Hämeen kanssa sote-kimppaan, on selvää, että valtakunnan politiikkaan tähtäävät kärkipoliitikot hinkuvat Hämeen vaalipiirin aluepäättäjiksi.

Politikointi saattaa lisääntyä ja päätäntä mutkistua, pitkistyä sekä politisoitua. Lopulta voi lentää taas yksi tuottavuustavoite poliittisen pesuveden mukana.

Toki on luonnollista, että kunnianhimoisimpia ja etevimpiäkin päättäjiä vetävät puoleensa vastuullisimmat tehtävät – ne, joissa käytetään eniten julkista rahaa.

Kuntalainenkin joutuu miettimään suhdettaan kuntaansa. Monelle kunta on vain asuinpaikkakunta, kotikunta, ei hallintoyksikkö.

Toivottavasti uuden mietiskelyssä korostuu, että kunta onkin ihmisten yhteisö. Perustuslakihan sen jo sanoo: “Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon.” Kyllä, asukkaiden.

Arvostakaa, hyvät ihmiset, oikeuttanne itsemääräämiseen! Seuratkaa, ehdottakaa, vaatikaa.

Sote-sodassa rytisee, mutta ei pidä jättää huomiotta kotikuntarintamaa. Siellä tulee kohta isoin vallankumous sitten vuoden 1865 kunnallisasetuksen.

Menot